Algemene Vergadering: VERHUIZING XR UTRECHT

Nieuwe plek voor XR Utrecht? 🏡💚

( 🇬🇧 English version below)

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/83804462366?pwd=T3RKM3hyRk1XRk1TUFpMTHVwQzNjZz09
Ww: 123

Lieve rebellen, misschien heb je het al gehoord, XR Utrecht krijgt mogelijk een nieuw thuis! Dit zou betekenen dat we onze Maakbasis op de Nijverheidsweg verlaten en verhuizen naar het Hof van Cartesius. Natuurlijk is dit een beslissing die niet zomaar gemaakt wordt. Zondag 28 maart van 14.00 tot 16.00 hebben we hier een vergadering over, waar jij hopelijk ook bij bent.

De vergadering zal er als volgt uit zien:
🧹 Eerst een korte presentatie over onze huidige situatie op de Nijverheidsweg.
🪴 Daarna komt een korte uitleg over de nieuwe plek: het Hof van Cartesius. Hier zullen we wat vertellen over de plek zelf, en wat voor- en nadelen alvast uitleggen. Wil je de stek alvast zien? Kijk hier de rondleiding die een paar van onze rebellen hebben gemaakt: https://youtu.be/do0WyUJcyAI

🗣 Ook zullen we het hebben over de verwachtingen die het Hof van Cartesius heeft. Hiertoe behoren taakjes zoals bijhouden van het terrein en bijdragen aan een gemoedelijke sfeer onder gebruikers.

💸 Onze financiële situatie zal ook veranderen. We zullen in de vergadering duidelijk uitleggen hoe het in elkaar zit en welke aanpassingen we moeten maken. Mogelijk moeten we een maandelijkse crowdfunding opzetten, zijn er mensen die hierbij willen helpen? En zijn er rebellen die de financiële cirkel kunnen versterken?

🌼 Op dit punt in de vergadering zullen we ons verdelen in meerdere kleine groepjes. We zullen het hebben over vragen zoals “vinden we dit een leuke plek?” en “denken we de verplichtingen aan te kunnen?”

🧑🏽‍🌾 Als laatste zullen we kijken of er al ideeën zijn voor initiatieven. Waar wordt jij enthousiast van op deze nieuwe plek? Zijn er mensen die willen helpen met design? Misschien wil je wel heel graag tuinieren op het terrein, of wil je helpen met bouwen?
We hopen dat je ook gemotiveerd bent door deze nieuwe mogelijkheid en graag zien we je op de vergadering!


New place for XR Utrecht?🏡💚

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/83804462366?pwd=T3RKM3hyRk1XRk1TUFpMTHVwQzNjZz09
Ww: 123

Dear rebels, maybe you have heard it already, XR Utrecht might get a new home! This would mean that we would leave our Maakbasis at the Nijverheidsweg and move to the Hof van Cartesius. Of course this is a decision that is not made lightly. Sunday March 28 from 14.00 to 16.00 we will have a meeting about this, which we hope you will be able to attend as well.

The meeting will look like this:
🧹 First a short presentation about our current situation at the Nijverheidsweg.
🪴 Then a short explanation about the new location: the Hof van Cartesius. Here we will tell something about the place itself, and explain some pros and cons. Do you want to see the place? Take a look at the tour some of our rebels made: https://youtu.be/do0WyUJcyAI

🗣 We will also talk about the expectations that the Hof van Cartesius has. This includes tasks such as maintaining the communal terrain and contributing to a friendly atmosphere among users.

💸 Our financial situation will also change. During the meeting we will talk about this in detail and explain what needs to change. We might have to set up a monthly crowdfunding, are there people who want to help with this? And are there any rebels who can help out the financial circle?

🌼 At this point in the meeting, we will split up into several small groups. We will talk about questions such as “do we like this place?” and “do we think we can handle the commitments?”

🧑🏽‍🌾 Finally, we will see if there are already any ideas for initiatives. What are you excited about in this new place? Are there people who want to help with design? Maybe you would like to garden on the site, or help with building?

We hope that you are also motivated by this new opportunity and we look forward to seeing you at the meeting!

Details
Date:

maart 28

Time:

14:00 - 16:00

Evenement Categorie:

Community, Meeting

Event Tags:

Algemene Vergadering, General Meeting

Organisator

Extinction Rebellion Utrecht

Email: utrecht@extinctionrebellion.nl

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR