Geweldloze Communicatie Oefensessie – NVC Practice Session

[English below]
SCHRIJF JE IN:: https://forms.gle/eC9atgMmMQGsDeYx5
Extinction Rebellion (XR) is een geweldloze sociale beweging die zich richt op de klimaat- en ecologische crisis. Daarvoor moeten we nieuwe vaardigheden ontwikkelen die ons helpen om bewust te handelen en te reageren, en ons helpen om de wereld in te gaan waarin we willen leven.
Het woord “geweldloosheid” komt van het Sanskriet, “ahimsa”, wat het tegenovergestelde betekent van schade, of afwezigheid van geweld. Geweldloze communicatie (NVC) biedt een model om aan deze belangrijke intentie tegemoet te komen en vergroot tegelijkertijd de kans op wederzijds begrip en effectieve communicatie voor verandering. Het biedt ons meer keuzemogelijkheden door begeleiding te geven over hoe we van schaamte en schuldgevoelens kunnen veranderen (door het over de ander te hebben) en in plaats daarvan eigenaarschap te nemen door observaties te doen, door zelf verbinding te maken met gevoelens en behoeften, en door verzoeken om verbinding en actie op te nemen.
*Als je al een NVC-inleidende training* (2-3 uur) heeft gevolgd, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een van de twee vervolgtrainingen PRACTICE SESSIONS. Deelnemers brengen hun eigen real-life situaties in en oefenen met het toepassen van NVC-vaardigheden-zelf-connectie, eerlijke expressie en empathische luister-via rollenspellen en het gebruik van de 4 NVC-stappen.
LOCATIE & TIMING
Elke training vindt online plaats via Zoom en duurt 2,5 uur met een pauze halverwege. Er zijn 5 verschillende opties.
REGISTRATIE
De training is gratis EN registratie is vereist zodat we weten hoeveel er zullen deelnemen. Gebruik dit formulier: https://forms.gle/eC9atgMmMQGsDeYx5
TAAL
De oefensessies worden aangeboden in het Engels en Nederlands. Je kunt kiezen op het formulier.
Extinction Rebellion (XR) is a nonviolent social movement addressing the climate and ecological crisis. For that, we need to develop new skills that help us to act and respond consciously, with skills that help lead us into the world we wish to live in.
The word “nonviolence” comes from Sanskrit, “ahimsa,” which means the opposite of harm, or absence of violence. Nonviolent Communication (NVC) provides a model for meeting this key intention while increasing the chance for mutual understanding and effective communication for change. It provides us more choices by giving guidance about how to shift from shaming and blaming (making it about the other) and instead to take ownership by making observations, self-connecting to feelings and needs, and including requests for connection and action.
*If you have already followed an NVC introductory training* (2-3 hours), you are invited to participate in one of two follow-up PRACTICE SESSIONS. Participants bring in their own real-life situations and practice applying NVC skills—self-connection, honest expression and empathic listening—via roleplays and using the 4 NVC steps.
LOCATION & TIMING
Each training takes place online via Zoom and lasts 2.5 hours with a break midway. There 5 different options.
REGISTRATION
The training is free AND registration is required so that we know how many will participate. Please use this form: https://forms.gle/eC9atgMmMQGsDeYx5
LANGUAGE
The practice sessions are offered in English and Dutch. You can choose on the form.
Details
Date:

augustus 25

Time:

10:30 - 13:00

Organisator

Extinction Rebellion Amsterdam

Email: contentxrams@protonmail.com
Locatie

Online

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR