Kick-off Lenterebellie Utrecht

*English Below*

📣 Kickoff Lenterebellie: geef jouw stem aan het klimaat!

🌹🌺🌸🌷🌼🌱🌿

Het klimaat is het belangrijkste thema voor de landelijke verkiezingen op 17 maart. Help jij mee om van het klimaat het verkiezingsthema te maken? Kom dan samen met ons in opstand voor beter klimaatbeleid.
In de ochtend van 26 februari start Extinction Rebellion’s Lenterebellie. We kicken de Lenterebellie af met een disruptieve, coronaproof, bewegende blokkade in 4 steden van het land, waaronder Utrecht. Wil je meedoen? Bereid je dan goed voor en lees onderstaande informatie goed door:

👉UITLEG ACTIE
Er is een disruptief en non-disruptief deel bij de kick-off. Het niet-disruptieve stilstaande deel begint op het Jaarbeursplein om 9:00, en daar zal een relaxte, ongedwongen sfeer hangen. Er zijn sprekers en zangers, misschien wat knutsel-dingetjes en we zorgen voor thee, koffie en snacks. Het disruptieve deel is een bewegende blokkade. Hieronder volgt een ‘stappenplan’ om mee te doen aan de bewegende blokkade 💥💥💥

👉 VOORBEREIDING UTRECHTSE KICK-OFF
1. Meedoen? Meld je aan voor de Telegram groep van deze actie via deze link: https://t.me/KickoffUtrechtXR. Hier delen we informatie over hoe jij je kunt voorbereiden en actueel nieuws over de actie 👀

2. Het volgen van een Actie-Training is erg belangrijk. Zo ben jij straks goed voorbereid op geweldloze directe acties zoals deze kick-off. Ook hoor je hier meer over jouw rechten, wat de politie wel en niet mag doen en de eventuele juridische consequenties van jouw betrokkenheid.
Zondag 21 februari (11.00 – 14.00): https://fb.me/e/246OfedEq

3. Kom naar de landelijke actie-briefing op woensdag 19:30: https://fb.me/e/17D4Exl7F

4. Deze actie bouwt, mede vanwege corona richtlijnen, op kleine groepjes rebellen. Binnen XR noemen we dit “affiniteitsgroepjes”. Elk groepje bestaat uit 6 – 12 rebellen. De groepjes zorgen voor steun, kracht en gezelligheid tijdens de acties. Woensdag 24 februari om 20.30: https://fb.me/e/2LTUMXA58
Heb je al een affiniteitsgroepje? Meld ‘m aan: https://tinyurl.com/AanmeldenAGLenterebellie

👉 TIJDENS DE ACTIE:
⏰De acties beginnen om 9:00 stipt. Locaties zullen goed bereikbaar zijn met het OV. (houd Telegram-groep in de gaten)
🌱Er is een niet-disruptief protest tegelijkertijd op het Jaarbeursplein met een relaxte en informele sfeer. Start: 9:00. Einde: 11:00
👀Doe kleurrijke kleding aan!
🔔Neem potten, pannen, djembé’s, fluitjes en vuvulela’s mee! Zorg dat je geluid kan maken!
🌿Houd mondkapjes op ten alle tijden! (Tenzij je gezondheid dit niet toelaat)

👉 NA DE ACTIE
Het is aan affiniteitsgroepen of ze na de acties spontaan op eigen initiatief acties willen ondernemen.

TOT SNEL! 🎉

———————————————
English:

📣 Kickoff Spring Rebellion: give your voice to the climate!

🌹🌺🌸🌷🌼🌱🌿

The climate is the most important issue for the national elections on March 17. Will you help us make climate change the election theme? Then join us in rebelling for better climate policies.
Extinction Rebellion’s Lenterebellion starts in the morning of february 26. We kick off the Lenterebellion with a disruptive, coronaproof, moving blockade in 4 cities of the country, including Utrecht. Do you want to participate? Then prepare yourself well and read the information below carefully:

👉 EXPLANATION ACTION
There is a disruptive and non-disruptive part at the kick-off. The non-disruptive part starts at the Jaarbeursplein at 9:00, and there will be a relaxed, casual atmosphere there. There will be speakers and singers, maybe some crafts and we will provide tea, coffee and snacks. The disruptive part is a moving block. Below is a ‘roadmap’ to participate in the moving blockade 💥💥💥

👉 PREPARATION UTRECHT KICK-OFF
1. Participate? Sign up for the Telegram group of this action via this link: https://t.me/KickoffUtrechtXR. Here we will share information on how you can prepare and current news about the action 👀

2. It is very important to follow an Action Training. This way you will be well prepared for non-violent direct actions like this kick-off. You will also hear more about your rights, what the police can and cannot do and the possible legal consequences of your involvement.
Sunday, February 21 (11 a.m. – 2 p.m.): https://fb.me/e/246OfedEq
3. Come to the national action briefing on Wednesday 19:30: https://fb.me/e/17D4Exl7F

4. This action builds, partly due to corona guidelines, on small groups of rebels. Within XR we call these “affinity groups”. Each group consists of 6 – 12 rebels. The groups provide support, strength and sociability during the actions.
Wednesday 24 februari at 20.30: https://fb.me/e/2LTUMXA58. Already have an affinity group? Sign it up here: https://tinyurl.com/AanmeldenAGLenterebellie

👉 DURING THE ACTION
⏰ Actions start at 9:00 sharp. Locations will be easily accessible by public transport. (keep an eye on the Telegram group)
🌱There will be a non-disruptive protest at the same time at the Jaarbeursplein with a relaxed and informal atmosphere. Start: 9:00. End: 11:00
👀Wear colourful clothes!
🔔Bring pots, pans, djembe’s, whistles and vuvulelas! Make sure you can make noise!
🌿Keep mouth caps on at all times! (Unless your health does not allow it)

👉 AFTER THE ACTION
It is up to affinity groups if they want to undertake spontaneous actions after the actions.
SEE YOU SOON! 🎉

Details
Date:

februari 26

Time:

9:00 - 12:00

Evenement Categorie:

Actie

Event Tags:

Kick-Off, LenteRebellie, Spring Rebellion, utrecht

Organisator

Extinction Rebellion Utrecht

Email: utrecht@extinctionrebellion.nl

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR