One System, One Fight – Human Chain

(NL onder)
👉 What? A human chain protest
👉 Why? The climate movement, the feminist movement, trade unions and the Black Lives Matter movement are coming together to demand a System Change!
👉 When? Sunday 21st of June at 3pm.
In the last year, people have risen up in all parts of the world. From Chile to Lebanon, from the USA to Sudan, from Algeria to Iran, from Hong-Kong to France. Many different movements have awakened and gained momentum. Millions of people have run down the streets of their cities and screamed their anger. From the feminist struggle to the climate movement. From fighting corruption to fighting for a better democracy. From fighting racism and police brutality to fighting poverty and inequalities.
Climate activists are scared for their future. Women are tired of being undermined in our patriarchal society. People of colour are angry for still being the victims of systematic racism. Workers are struggling to make ends meet and are tired of watching big corporations and the 1% benefitting from their suffering.
These movements might all seem apart from each other, but they are not. They are all fighting the SAME SYSTEM. A system designed to benefit a minority by oppressing the rest of us and destroying our planet. They are all fighting for a SYSTEM CHANGE.
On the 21st of June at 15:00, we will show our unity in Maastricht. The climate movement together with the feminist movement. Trade unions together with the Black Lives Matter movement. Maastricht has seen a lot of activism in the last years, and it is finally time for us to show our city and our country that these demonstrations are not separate entities. That we are together. That we are one. That we are the people, and that together, WE WILL TAKE THIS SYSTEM DOWN. 💪🔥
Join us on June 21 for the longest Human Chain this city has ever seen. By standing 1.5 m from each other, we will ensure that we keep this demonstration safe.
Stay tuned for more info on the logistics of the action itself and how you can best prepare for it. This demonstration is only the beginning of the creation of a united front here in Maastricht. Join this protest, and make sure to join the massive demonstration that will be organized forin September. Unity is our strength.
Finally, don’t forget to share, invite, and share again! 🙌🙌
——-
👉 Wat? Een menselijke ketting protest
👉 Waarom? De klimaatbeweging, de feministen beweging, vakbonden en Black Lives Matter komen samen om een systeem verandering te eisen!
👉 Wanneer? Zondag 21 Juni om 15:00
In het afgelopen jaar zijn er in alle delen van de wereld mensen in opstand gekomen. Van Chili tot Libanon, van de VS tot Soedan, van Algerije tot Iran, van Hongkong tot Frankrijk. Veel verschillende bewegingen zijn ontstaan en vormden momentum. Miljoenen mensen zijn door de straten van hun steden gerend en hebben hun woede geschreeuwd. Van de feministische strijd tot de klimaatbeweging. Van de strijd tegen corruptie tot de strijd voor een betere democratie. Van de strijd tegen racisme en politiegeweld tot de strijd tegen armoede en ongelijkheid.
Klimaatactivisten zijn bang voor hun toekomst. Vrouwen zijn het beu om ondermijnd te worden in onze patriarchale samenleving. Gekleurde mensen zijn boos omdat ze nog steeds het slachtoffer zijn van systematisch racisme.Werknemers worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn het beu om te kijken naar grote bedrijven en de 1 procent die profiteert van hun lijden.
Deze bewegingen lijken misschien allemaal gescheiden van elkaar, maar dat zijn ze niet. Ze vechten allemaal tegen ÉÉN SYSTEEM. Een systeem dat ontworpen is om een minderheid te bevoordelen door de rest van ons te onderdrukken en onze planeet te vernietigen. Ze vechten allemaal voor een SYSTEEMVERANDERING.
Op 21 juni om 15.00 uur zullen we in Maastricht onze eenheid tonen. De klimaatbeweging samen met de feministische beweging. Vakbonden samen met de Black Lives Matter beweging. In Maastricht is de afgelopen jaren veel activisme getoond en het is eindelijk tijd om onze stad en ons land te laten zien dat deze demonstraties niet afzonderlijk zijn. Dat we samen zijn. Dat we één zijn. Dat wij de mensen zijn, en dat wij SAMEN DIT SYSTEEM ONDERUIT HALEN.💪💪
Doe met ons mee op 21 juni voor de langste Menselijke Keten die deze stad ooit heeft gezien. Door 1,5 m van elkaar af te staan, zorgen we ervoor dat we deze demonstratie veilig houden.
Blijf op de hoogte voor meer informatie over de logistiek van de actie zelf en hoe u zich het beste kunt voorbereiden. Deze demonstratie is slechts het begin van het ontstaan van een verenigd front hier in Maastricht. Doe mee met dit protest, en sluit je aan bij de massale demonstratie die wordt georganiseerd voor september. Eenheid is onze kracht.
Vergeet tot slot niet te delen, uit te nodigen en verder te delen!
Details
Date:

juni 21

Time:

15:00 - 17:00

Organisator

Extinction Rebellion Maastricht

Email: maastricht@extinctionrebellion.nl
Locatie

Maastricht

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR