Online: Open bijeenkomst – Doe mee met XR // Gathering – Join XR

~ English follows Dutch
Maak jij je ook zorgen over de klimaat- en biodiversiteitscrisissen? Voel je je machteloos in het aanzien van machtige bedrijfslobby, en koppige politici die niet durven te handelen? Wil je leren hoe je direct en effectief kunt bijdragen om deze probleem op te lossen? Kom naar onze open bijeenkomst!
Bij Extinction Rebellion (XR) voeren wij direct, effectief en geweldloos actie om onze overheid aan te zetten om onze wereld veilig te houden – wie wil dat nou niet! In deze open bijeenkomst leer je alles wat jij moet weten om bij te kunnen dragen aan deze missie.
Eerst geven we een lezing van een ruim uur waarin duidelijk wordt wat de klimaat- en biodiversiteitscrisissen inhouden, hoe rampzalig de huidige koers is volgens recente wetenschappelijke inzichten, hoe zwak de reactie van onze overheid is, wat wij als XR als alternatieve reactie voorstellen, en waarom onze directe acties zo effectief zijn om dit te bereiken.
Na een korte pauze gaan we in een klein uur in op hoe jij bij kunt dragen aan onze missie. Dit kan op twee manieren:
1. Je kunt een rol vinden in de organisatie. Afgevaardigden van de verschillende XR-werkgroepen in Amsterdam zullen aanwezig zijn om te vertellen wat hun taken zijn, en hoe jij daarbij kunt helpen. Er zijn diverse mogelijkheden van media, tot acties plannen, tot politiek bedrijven.
2. Je kunt mee gaan doen aan acties. We zullen ook uitleggen hoe je dit kunt gaan doen.
Taal
Deze bijeenkomst is online. Er komt een link naar een bijeenkomst waar Nederlands wordt gesproken én een naar een bijeenkomst waar Engelse word gesproken. Dus beide talen worden aangeboden in aparte groepen bij dit evenement.
De zoom-link voor de Nederlandse meeting is: https://uva-live.zoom.us/j/82811149813?pwd=MHhIT1VjRlBoNEN6U2gxTnVWREM2Zz09

ENGLISH
Are you also worried about the climate and biodiversity crises? Do you feel powerless in the face of powerful corporate lobbies and stubborn politicians who don’t dare to act? Do you want to learn how you can contribute directly and effectively to solve this problem? Come to our open meeting!
At Extinction Rebellion (XR) we take direct, effective and non-violent action to encourage our government to keep our world safe – who wouldn’t want that! In this open meeting, you’ll learn everything you need to know to contribute to this mission.
First, we will give an hour-long lecture explaining the climate and biodiversity crises, how disastrous the current course of action is according to recent scientific insights, how weak our government’s response is, what we as XR propose as an alternative response, and why our direct actions are so effective in achieving this.
After a short break, we will discuss in less than an hour how you can contribute to our mission. This can be done in two ways:
1. You can find a role in the organization. Delegates from the various XR workgroups in Amsterdam will be present to tell you what their tasks are, and how you can help. There are various possibilities, from media, to planning actions, to politics.
2. You can participate in actions. We will also explain how you can do this.
LANGUAGE
This gathering is online. There will be separate links for Dutch and English speaking people. So there will be two events at the same time, one in Dutch one in English.
The zoom-link for the English meeting is: https://us02web.zoom.us/j/85795546086?pwd=eG5tZmUzampZU1J5bnhnaExNUzhKZz09
Details
Date:

oktober 18

Time:

14:00 - 16:00

Evenement Categorie:

Lezing, Meeting

Organisator

XR Amsterdam

Email: xr.amsterdam@protonmail.com
Locatie

Online

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR