Rouwcirkel, Mourning Circle, Extinction Rebellion

(English below)
Met de komst van COVID19 in ons leven, moesten we alle vorm loslaten. Diepere rouw en minder gelegenheid het een plaats te geven, te delen, elkaar te ontmoeten.
We maakten de overstap naat zoom-meetings, en in dankbaarheid, kunnen we nu aankondigen dat we de draad structureel weer oppakken en iedere twee weken op donderdagmiddag, van 15.30 tot 18.00 uur, Haagse tijd, een Rouwcirkel-sessie zullen openen.
Wanneer je deel wilt nemen, stuur dan een persoonlijk bericht naar De Grenswaker; dan ontvang je de toegang-link.
Dankbaar voor de handvatten die Joanna Macy, Stephen Jenkinson. Linda Wormhoudt en vele andere leraren aanreiken aan de menheid om weer te leren om te rouwen. De heldere en toegankelijke methoden creëren een veilige ruimte, die nodig is om de diepe emoties die wij tegen komen, nu wij ons beginnen te realiseren dat de wereldwijde crisis waarin wij ons bevinden, met alle leven op aarde, niet meer te voorkomen is: we zitten er midden in!
Door ruimte te maken voor deze diepe rouw komen we de andere kant van dezelfde medaille tegen: onze liefde voor het leven! Een verbinding die we nodig hebben om vol te houden, om steeds weer op te staan.
VERGEET NIET OM DE LINK OP TE VRAGEN
………………………………………………………………………………………………
With the arrival of COVID19 in our lives, we had to let go of all forms. Deeper mourning and less opportunity to give place, to share, to meet each other.
We made the switch to zoom-meetings, and in gratitude, we can now announce that we will structurally pick up the thread again, and every two weeks, on Thursday, from 3.30 p.m. to 6 p.m., Amsterdam time, we will open a Mourning Circle session ON LINE
If you want to participate, please send a personal message to De Grenswaker (vigilante in the field of transformation); you will receive the access link.
In deep gratitude to Joanna Macy, Stephen Jenkinson, Linda Wormhoudt and all teachers that offer tools to humanity to learn to mourn again. The clear and accessible methods create a safe space, needed to make space for the deep emotions we encounter, now we begin to realize that the global crisis in which we find ourselves, together with all life on earth, can no longer be prevented: we are in the midst of it!
By making room for this deep mourning, we come across the other side of the same coin: our love of life! A connection we need to sustain, to stand up again and again.
DON’T FORGET TO ASK FOR THE LINK
Details
Date:

juli 9

Time:

15:30 - 18:00

Organisator

De Grenswaker

Email: irene@de-grenswaker.nl
Locatie

Online

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR