Septemberrebellie: Traanrede (online)

Op Prinsjesdag leest ‘onze majesteit’ de Traanrede voor. Want de staat van het klimaatbeleid is om te huilen.
Op Prinsjesdag leest ‘onze majesteit’ de Traanrede voor. Want de staat van het klimaatbeleid is om te huilen.
Op 15 september kan je door het hele land kijken naar onze Traanrede.Een kunstzinnige actie met een koets, een deftig publiek en een rede die wèl op de planetaire realiteit aansluit. We vragen aandacht voor al het leven op deze planeet dat niet door de politiek vertegenwoordigd wordt. Dus pop die popcorn, neem je bakje op schoot en kijk naar de Traanrede. Samen proberen we het droog te houden bij alle waarheden die worden verteld.
Op Prinsjesdag presenteert de koning in de Troonrede de stand van het land en de miljoenennota, een waslijst aan beleidsmaatregelen die worden genomen. Met grote woorden en vage beloften probeert het kabinet via de koning het volk gerust te stellen over de problemen die spelen binnen de maatschappij. Maar voor de problemen die nu wereldwijd aan de hand zijn is geen oog, de actie die nodig nu nodig is blijft onbenoemd.
De koning spreekt mensen aan op hun gevoel, maar er is geen ruimte voor het verdriet dat wij allemaal voelen door het vernietigen van de natuur en planeet.
Droogte, bosbranden, overstromingen en hittegolven zijn pas het begin. We bevinden ons in een klimaatcrisis en een ecologische ramp die het voortbestaan van onze wereld bedreigen. En de mensen die het al het moeilijkst hebben worden als eerste en het hardste geraakt.
De overheid neemt na tientallen jaren waarschuwingen nog steeds nauwelijks actie. Daarom eist Extinction Rebellion een burgerberaad dat besluit over eerlijk en noodzakelijk klimaatbeleid.
In een burgerberaad neemt een gelote groep mensen uit de hele samenleving beslissingen over ingewikkelde onderwerpen waar de politiek niet uit komt. Na experts gehoord te hebben gaan de deelnemers van een burgerberaad uitgebreid met elkaar in gesprek voor ze beslissingen nemen. Mensen die normaal niet gehoord worden in de politiek worden dat in een burgerberaad dus wel. Burgerberaden zetten expertise voorop, laat de samenleving meebeslissen en zetten de lobby van grote bedrijven buitenspel.

Doe ook mee met onze grootschalige acties van 18 tot 21 september in Amsterdam:

Septemberrebellie: Lobby eruit, burgers erin

On Prinsjesdag,“our majesty” will read the Traanrede (‘State of the Union’). Because the state of climate policy is something to cry about.
On September 15th you will be able to follow the Traanrede live from your own house! An artistic performance with a carriage, a fancy crowd and a speech that does align with the state of our planet. We raise attention to the fact that all life on this planet is not being represented by our current politics. So pop the popcorn, chill on the couch and watch the Traanrede. Together we will try to keep it dry with all the truths being told!
On Prinsjesdag, the king will present the state of the country and the annual budget of the Netherlands, a long list of policy measurements that will be taken. With big words and vague promises the cabinet tries to ease the mind of the public through the king about the problems in our society. But there is no mentioning of the global problems, the action that is needed now is unappointed.
The king appeals to the feelings of people, but there is no space for the grief that we all feel at the destruction of nature and the planet
Drought, fires, floods and heat waves are only the beginning. We are in a climate and ecological crisis that is threatening the existence of our world. And the people who are already struggling will be hit the first and the hardest.
The government is hardly taking any action after decades of warnings. That is why Extinction Rebellion demands a Citizens Assembly that decides on a fair and necessary climate policy
In a Citizens Assembly a drawn group of people from the entire society decide on complicated subjects that politics cannot solve. After being informed by experts, the participants have extensive conversations with each other before they make decisions. People who are usually not heard in politics will therefore be heard in a Citizens Assembly. Citizens Assemblies put expertise on the first place, let people decide and overrule the lobby of big companies.
Also join our large-scale actions from 18th until 21st of September in Amsterdam!:

Details
Date:

september 15

Time:

12:15 - 14:00

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

info@extinctionrebellion.nl

Email: info@extinctionrebellion.nl
Locatie

Online

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR