Action (NVDA) Training & Legal (Action Support) Training

Actietraining Training of lezing

28 september 2023

18:30 tot 21:30

Klaprooslaan 13B, Groningen

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
[English follows Dutch]

Nederlands
Sympathiseer je je met Extinction Rebellion en wil je aan de geweldloze directe actie meedoen? Volg dan de actie training! Heb je de actietraining al gevolgd en lijkt een supportrol je iets? Doe dan de Legal (action support) training!

 

Non-Violent Direct Action (NVDA) training - voertaal: Engels
Wil je misschien meedoen met de acties van XR, zoals de bezetting van de A12, dan is het belangrijk vooraf een actietraining te volgen. Ook als je nog niet zeker weet of je mee wil doen, helpt de training je met meer kennis te beslissen. Tijdens deze training leer je alles over geweldloosheid, de-escalatietechnieken, juridische gevolgen van burgerlijke ongehoorzaamheid en hoe het is om mee te doen met een XR-actie.

Legal (action support) training + politie liaison - voertaal: Nederlands
Wil je meer weten over je rechten als het gaat om demonstreren in Nederland? Of wil je weten wat er nu precies gebeurt als je gearresteerd wordt? Dit en meer leer je op Legal Trainings. Een onmisbare aanvulling op je actietraining.
Aansluitend aan de legal training is er een aanvullende Legal Action Support (LAS) training. Met als onderdelen Politie Liaison en Arrestee support. Geschikt voor mensen die overwegen om een rol als Politie Liasion tijdens een actie op te pakken, of daar juist over twijfelen.

 

Praktische informatie:

!Schrijf je hier in!

Het programma:
18.30 deuren open
19.00 Start trainingen
21.30 Eind training
22.00 Eind avond

Datum: Donderdag 28 september

Tijd: 18:30 - 21:30

Locatie: Klaprooslaan 13b, Groningen

Taal: Actietraining in het Engels, Legal (action support) training in het Nederlands

 

------------------------------------------

 

English
Do you sympathize with Extinction Rebellion and want to participate in nonviolent direct action? Then follow the action training! Have you already followed the action training and does a legal-oriented support role appeal to you? Then participate in the Legal (action support) training!

 

Non-Violent Direct Action (NVDA) training - language: English
If you want to participate in XR's actions, such as the occupation of the A12, it is important to attend an action training beforehand. Even if you are not yet sure if you want to participate, the training will help you decide with more knowledge. During this training you will learn all about non-violence, de-escalation techniques, legal consequences of civil disobedience and what it is like to join an XR action.

Legal (action support) training + police liaison - language: Dutch
Do you want to know more about your rights when it comes to demonstrating in the Netherlands? Or do you want to know exactly what happens if you get arrested? You will learn this and more at Legal Trainings. An indispensable addition to your action training.
Following the legal training there is an additional Legal Action Support (LAS) training. Featuring Police Liaison and Arrestee Support as components. Suitable for people who are considering taking on a role as a Police Liaison during an action, or have doubts about doing so.

 

Practical information:

!Sign up here!

The program:
18.30 doors open
19.00 start training
21.30 End training
22.00 End evening

Date: Thursday, September 28

Time: 18:30 - 21:30

Location: Klaprooslaan 13b, Groningen

Language: Actiontraining in English, Legal (action support) training in Dutch

 

Locatie

Klaproos, Klaprooslaan 13B, Groningen