Nationale Cirkels

Alle landelijke organisatie is georganiseerd met nationale cirkels. Een cirkel is een groep die de beslissingen mag maken over een bepaald onderwerp. Als iemand over die beslissingen mee wil bepalen, mogen ze in principe in de cirkel stappen. Door niet bij een cirkel te gaan geeft een rebel dus toestemming tot de beslissingen die de cirkel over dat onderwerp maakt.

Hieronder is een overzicht te vinden van alle nationale cirkels, wat ze doen en hoe je in contact met ze kan komen. Heb je een beetje tijd over? Zoek dan een nationale cirkel die je interessant lijkt en neem contact met ze op! Alle hulp is welkom!

De Actie cirkel helpt rebellen om hun eigen acties op te zetten, coördineert samen met andere circles grote nationale acties (bijvoorbeeld tijdens een Rebellie) en houdt zich bezig met het voorbereiden voor mogelijke toekomstige acties.

Als rebellen worden gearresteerd, een boete krijgen of zelfs voor de rechter gesleept worden, moeten ze kunnen rekenen op de ondersteuning van de beweging. De juridische cirkel verzorgt juridische ondersteuning voor iedereen die persoonlijke risico’s neemt voor onze beweging en onze toekomst. Iedereen met een interesse in protest wetten, met of zonder juridische achtergrond, kan bij deze cirkel terecht. 

Steun voor rechtszaken (Court Support)

Een groep rebellen van de Juridische cirkel focust zich specifiek op het ondersteunen en vertegenwoordigen van rebellen in de rechtbank. 

Creatievelingen en kunstenaars door het hele land heen helpen om de visuele vertegenwoordiging van XR acties, flyers, posters en meer te verbeteren. De nationale Kunst cirkel helpt met het coördineren van lokale kunst activiteiten en brengt creatievelingen en kunstenaars met elkaar in contact zodat ze samen kunnen werken. De Kunst cirkel ontwerpt ook virtuele logo’s en ondersteunt campagnes voor grote, landelijke acties.

Deze cirkel bestaat uit vijf subcirkels.

Pers (Press)

Wanneer onze acties op het nieuws komen, willen we dat mensen het hele verhaal lezen en horen, inclusief onze eisen en bedoelingen. De Pers sub-cirkel contacteert journalisten en deelt persberichten zodat er volledige en kloppende informatie over de beweging op het nieuws komt. 

Sociale media (Social media)

Mensen bereiken terwijl ze comfortabel zijn, via sociale media, is een goede manier om ze bij de beweging te betrekken. De sociale media sub-cirkel is verantwoordelijk voor meerdere platforms, inclusief Facebook, Instagram en Twitter. 

Woordvoerders (Spokespeople)

Bij grote acties en in contact met de pers, moeten er mensen beschikbaar zijn die de eisen en bedoelingen van Extinction Rebellion duidelijk kunnen uitleggen. 

Broadcasts

Via de de broadcast houdt de mediacirkel Rebellen op de hoogte van wat er gebeurt in de beweging en van (grote) acties die eraan komen.

Nieuwsbrief (Newsletter)

Zowel rebellen als mensen buiten de beweging willen graag op de hoogte blijven. Dat kan bijvoorbeeld door de maandelijkse nieuwsbrief te krijgen. 

Om voor de gezondheid van onze planeet te vechten, moeten we ook voor de gezondheid van onze beweging zorgen. Bewustzijn van de klimaatcrisis is mentaal uitputtend. Wat betekent het als we zeggen dat ons huidige systeem giftig is, hoe kunnen we daarop reflecteren en ervan leren, en wat voor vooruitgang willen we maken? De Regeneratieve Cultuur cirkel werkt aan het ontwikkelen van een cultuur binnen onze beweging die niet vernietigt, maar vernieuwt, die veerkrachtig en ondersteunend is in plaats van competitief. Op die manier kunnen we gemeenschapszorg en connectie met onszelf, elkaar en de wereld bouwen, een veilige omgeving bevorderen en voorkomen dat rebellen zichzelf uitputten.

Inclusie en macht

Onderdrukking en ongelijkheid zijn kernpunten die diep verbonden zijn met de klimaatcrisis. Er zijn nog steeds barrières voor minderheden om zich bij onze beweging aan te sluiten en dat willen we veranderen. Inclusie & Macht werkt eraan ons beter bewust te maken van zowel de manieren dat discriminatie aanhoudt binnen onze beweging als manieren dat we samen tegen onrecht op kunnen staan. Hiervoor is het noodzakelijk dat we leren onze eigen gedachten en daden te de-koloniseren.

Eis 0 (Demand 0)

Een goed voorbeeld van hoe onze grassroots beweging van de grond af aan ontwikkelt, is het initiatief om een eis toe te voegen aan onze bestaande eisen (Wees Eerlijk, Doe Wat Nodig Is, Laat Burgers Beslissen). De bijkomende eis zou zijn voor Klimaatrechtvaardigheid Voor Iedereen, en zou als een Eis 0 worden gezien in plaats van Eis 4, omdat klimaatrechtvaardigheid aan de basis van onze drie bestaande eisen ligt. Om deze eis als XR NL te adopteren, moet het eerst worden geadopteerd door lokale groepen. Een workshop is opgezet om lokale groepen te helpen het gesprek erover te beginnen. Deze sub-cirkel probeert lokale groepen daarmee te helpen.

We kunnen in aantallen en reikwijdte groeien door sterke banden te creëren met andere activistische organisaties. De Samenwerking cirkel maakt het mogelijk voor XR om samen te werken met bewegingen die op staan voor mensenrechten en sociale of klimaatrechtvaardigheid net zoals wij, waardoor er verbindingen van wederzijdse steun ontstaan.

Internationale link

XR groepen over de hele wereld willen in contact met elkaar staan. Deze connecties zijn nu nog redelijk zwak en ongestructureerd. De internationale link kan helpen om internationale verbindingen te vormen en om globale samenwerking en solidariteit mogelijk te maken. 

Wanneer nieuwe rebellen zich bij de beweging aansluiten, zijn er integratoren in het hele land om contact met ze op te nemen en ze te verwelkomen, informeren en ondersteunen. De Integratie cirkel ondersteunt de integratoren in onze beweging, helpt groepen om verwelkomender en ondersteunender te zijn voor nieuwe rebellen en functioneert als het voornaamste contactpunt waardoor nieuwe rebellen in contact worden gebracht met integratoren die hen helpen zich bij de beweging te voegen. 

Voor nieuwe en ervaren rebellen kan informatie over de beweging flink helpen om bij te dragen. Outreach en Training heeft twee verantwoordelijkheden. Zoveel mogelijk mensen bereiken als mogelijk, hetzij individuelen of hele gemeenschappen, en zowel nieuwe als ervaren rebellen toegang geven tot trainingen, workshops en lezingen over verschillende onderwerpen om hen te helpen hun kennis en vaardigheid te verbeteren. 

Zelf-Organiserende Systemen (Self-Organising Systems: SOS)

Het kan soms lastig zijn voor een groep rebellen om hun discussies en afspraken te begeleiden zonder de hiërarchie waar velen van ons aan gewend zijn. De SOS sub-cirkel helpt rebellen om met andere vormen van structuur te werken om beslissingen te maken op basis van respect en instemming. 

NVDA training structuur (NVDA training structure)

Het is cruciaal dat rebellen goed voorbereid zijn voordat ze bij een actie aansluiten, vooral als het een high-risk actie is (met veel kans op arrestatie). Rebellen leren over Geweldloze Directe Actie (Non-Violent Direct Action) bij actie trainingen, maar die actie trainingen verschillen van elkaar waardoor sommige rebellen informatie missen die ze bij een andere training wel zouden hebben gekregen. Daarom werkt de NVDA training structuur sub-cirkel aan het maken van een duidelijke training structuur zodat alle rebellen goed voorbereid zullen zijn voordat ze bij een actie aansluiten. 

Onderweg naar Uitsterving (Heading for Extinction: HfX)

De Onderweg naar Uitsterving speech is bedoeld om mensen te inspireren, motiveren en aan te moedigen zich bij onze beweging aan te sluiten en actief te worden. Het is belangrijk dat de speech kan worden veranderd afhankelijk van het publiek, omdat verschillende mensen door andere dingen worden gemotiveerd. De Onderweg naar Uitsterving sub-cirkel werkt aan het maken van een speech die makkelijk aangepast kan worden om relevanter en toepasselijker te zijn voor verschillende situaties. 

Werkgroep langetermijnstrategie
De strategie die we gebruiken om onze beweging te krijgen waar we heen willen gaan, moet eens in de zoveel tijd heroverwogen worden. De strategiecirkel faciliteert dit gesprek door de beweging heen en ondersteunt andere delen van de beweging in praktische onderwerpen om te zorgen dat we samen één lijn trekken. 

Omdat deze cirkel en sub-cirkel regelmatig Nederlandse politiek bespreken, helpt het als rebellen Nederlands spreken. 

Politieke vertegenwoordiging
Als we politici (een beetje) aan onze kant kunnen krijgen, hebben we meer kans om iets te veranderen. De Politieke Vertegenwoordiging cirkel houdt de nationale politieke ontwikkelingen in de gaten, benadert politici en probeert onze eisen op de agenda te krijgen. Omdat deze cirkel veel Nederlandse politiek bespreekt, is het cruciaal voor rebellen om een begrip van de Nederlandse taal te hebben en bereid te zijn om over moties, rapporten en politici te lezen.

Expertisegroep Burgerberaad (Expertise Group Citizen’s Assembly)

Onze derde eis is dat overheden moeten worden geleid door een burgerberaad over klimaat en ecologische rechtvaardigheid. Het doel van een burgerberaad is om meer politieke macht te geven aan burgers die de inwoners van het land waar het burgerberaad wordt gevormd vertegenwoordigen.

Deze cirkel hoort bij de thematische groep “Support”. 

Een groot aantal individuen en organisaties ondersteunen Extinction Rebellion door geld te doneren. De Financiën cirkel zorgt ervoor dat dit geld toegankelijk is voor en gebruikt wordt door nationale en lokale groepen door het hele land heen op manieren die onze missie het beste ondersteunen door het mogelijk te maken voor rebellen om actie te voeren. Deze cirkel heeft rebellen nodig met een achtergrond of interesse in financiën zodat de cirkel de beweging beter kan ondersteunen door het beschikbare geld op de meest doeltreffende manier te gebruiken. 

Fondsenwerving
Dankzij onze fondsenwerving kunnen we acties organiseren zonder dat rebellen bankroet gaan. Fondsenwerving rebellen vormen en gebruiken ons netwerk om donaties te krijgen. Op deze manier kunnen we onze boodschap verspreiden en onze middelen delen met mogelijk geïnteresseerde organisaties en mensen die het eens zijn met onze acties voor het klimaat. 

OvO werkgroep
Deze werkgroep heeft een sterke verbinding met de Financiën cirkel, maar heeft ook het inzicht van andere cirkels en delen van de beweging nodig om rechtvaardige beslissingen te maken.

Sommige noodzakelijke rollen binnen de beweging kosten zoveel tijd en energie dat ze niet gedaan kunnen worden door vrijwilligers die daarnaast nog een dagelijkse baan moeten volhouden. In zulke gevallen, als er geen andere oplossing is, kan er een OvO (Overeenkomst van Opdracht, vroeger werd dit ook wel VVL of VLE genoemd: Vrijwilligers Vergoeding Levensonderhoud of Voluntary Living Expenses) regeling opgezet worden en kan één rebel hun benodigdheden betaald krijgen door XR voor een korte tijd om te beweging sterk genoeg te maken om weer door te kunnen gaan met vrijwilligerswerk. 

De OvO werkgroep maakt de beslissingen over wanneer er een OvO regeling wordt aangeboden. Om deze werkgroep te helpen, is het belangrijk om ervaring te hebben binnen de beweging om een perspectief van binnenuit te bieden. 

Deze cirkel hoort bij de thematische groep “Support”. 

Tech is de ICT afdeling van XR NL, maar veel meer. Tech is cruciaal voor onze globale, nationale en lokale beweging. Als activisten hebben we een veilige, begrijpelijke en geborgen digitale omgeving nodig om met elkaar samen te werken. Bij de Tech cirkel zitten betekent een goede basis ondersteunen voor mede-rebellen om zich te organiseren.