Extinction Rebellion voert 19 t/m 24 mei massaal actie in Rotterdam en eist einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie

12/05/2022

Extinction Rebellion voert 19 t/m 24 mei massaal actie in Rotterdam en eist einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie

IPCC-rapport laat zien: komende drie jaar zijn cruciaal

Van 19 t/m 24 mei komt Extinction Rebellion in opstand met de Rebellie tegen de Fossiele Industrie in Rotterdam. In navolging van Just Stop Oil en Extinction Rebellion UK leggen wij Rotterdam meerdere dagen op rij plat met massale en deels disruptieve acties. Ook is er een uitgebreid Community Programma waarin wij samenwerken met andere organisaties en bewegingen. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn duidelijk: om het leven op aarde te beschermen moeten overheden en bedrijven nu doen wat nodig is. Daarom eisen wij: stop de fossiele industrie! Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer.

Rebellie programma, blijf op de hoogte via Telegram

Op donderdag 19 mei starten we met een massaal kick-off protest dat om 14.00 uur vertrekt vanaf Rotterdam Centraal Station en daarna de stad door trekt, inclusief meerdere kunstzinnige performances. Op vrijdag 20 mei zijn en kleinere, deels disruptieve acties en in het weekend is er een Community Programma met lezingen, workshops, theater, dans en veel meer. Beide in Rotterdam. Op maandag 20 mei protesteren wij tegen fossiele subsidies, zowel in Rotterdam als in andere plaatsen in de rest van het land, waarna we de rebellie op dinsdag 24 mei afsluiten met een massale en zeer disruptieve actie, wederom in Rotterdam. De verzamellocatie en -tijd voor deze actie zijn Coolsingel 37 om 12.00 uur. Alle acties zijn geweldloos.

 

Voor journalisten die gedurende de Rebellie tegen de Fossiele Industrie op de hoogte willen blijven van alle acties is er een Telegram-groep met pers-updates: https://t.me/+Jcrgpo_uQuI3YWE0

 

IPCC-rapport: drie jaar om het tij te keren

Het IPCC-rapport laat zien dat de komende drie jaar cruciaal zijn. Om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 gaan dalen en hetzelfde geldt voor methaan.[1] De situatie is zo ernstig dat we zelfs in dat scenario tijdelijk over 1,5 graad opwarming heen gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Woordvoerder Lucas Winnips: “Kijk wat er nu bij 1,2 graden opwarming gebeurt in India en Pakistan, waar honderden miljoenen mensen gebukt gaan onder een afschrikwekkende hittegolf, en in de Hoorn van Afrika waar mensen geteisterd worden door extreme droogte en hongersnood. We moeten nu stoppen met de fossiele industrie.”

 

Uitstoot van broeikasgassen ongekend hoog

Helaas zien we de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis niet terug in de daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen. De Global Energy Review van 2021 van het IEA laat zien dat er in 2021 36.6 miljard ton CO2 is uitgestoten, de grootste uitstoot ooit.[2] Tegelijkertijd blijven investeringen in schone energie een factor drie tot zes achter bij het niveau dat in 2030 nodig is om opwarming onder de 2 graden te houden [1], om van 1,5 graad maar te zwijgen. Woordvoerder Lucas Winnips:Overal ter wereld voelen mensen de gevolgen, van Groningen en Rotterdam tot in het Mondiale Zuiden. Inheemse groepen strijden al eeuwenlang tegen de staten en grote bedrijven die de klimaat- en ecologische crisis veroorzaken. Wij willen zij aan zij met hen staan, en met iedereen die door fossiele vernietiging getroffen wordt, zowel in Nederland als daarbuiten.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

 

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Bronnen: 

[1] https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/

[2] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR