Extinction Rebellion blokkeert olietransporten BP Raffinaderij Rotterdam met tachtig rebellen

20/05/2022

Extinction Rebellion blokkeert olietransporten BP Raffinaderij Rotterdam met tachtig rebellen

Als de regering grootvervuiler BP niet stopt, dan doet Extinction Rebellion dat met massale disruptieve actie 

Vandaag, op vrijdag 20 mei vanaf 6.30 uur blokkeert Extinction Rebellion met tachtig rebellen de BP Raffinaderij Rotterdam op de D’Arcyweg 76 in Europoort. Extinction Rebellion eist het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn duidelijk: om het leven op aarde te beschermen moeten overheden en bedrijven nu doen wat nodig is. Stop de fossiele vernietiging. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer.

 

Massale disruptieve actie, blijf op de hoogte via Telegram

Sinds 6.30 uur vanochtend blokkeren tachtig rebellen van Extinction Rebellion de toegangswegen tot BP Raffinaderij Rotterdam op de D’Arcyweg 76 in Europoort met behulp van een aanhanger met olievaten waar de rebellen zich aan vastgeketend hebben. Olietransporten via de weg zijn daarmee onmogelijk. De politie is aanwezig, maar heeft de rebellen nog niet verzocht te vertrekken.

Wegblokkade locatie: https://goo.gl/maps/ruQsqLY1J6VCSeiBA

De blokkade bij BP Raffinaderij Rotterdam is niet de enige actie vandaag. Er staan nog meer, voorlopig geheime, disruptieve acties gepland. We kunnen al verklappen dat onze rebellen voor een van de disruptieve acties om 11.45 uur verzamelen voor het Stadhuis in Rotterdam (Coolsingel 40). Ook is er een aangekondigde demonstratie bij SBM Offshore, een bedrijf dat gas- en olieplatforms bouwt, aan de Karel Doormanweg 66 in Schiedam. Houd voor meer informatie de Telegram broadcast voor journalisten in de gaten en ook het tweede persbericht vanmiddag. Telegram broadcast: https://t.me/XRNLbroadcast

 

Grootvervuiler BP Raffinaderij Rotterdam

BP Raffinaderij Rotterdam is de negende grootste vervuiler van Nederland.[1] Het bedrijf stoot jaarlijks 2,2 miljoen ton CO2 uit in Nederland [2] en is verantwoordelijk voor een van de grootste olierampen in de geschiedenis: de olieramp in de golf van Mexico in 2010.[3] Twaalf jaar later lijden planten, dieren en mensen nog dagelijks onder de afschrikwekkende gevolgen. De bodem en het water van de Golf zijn zo vervuild dat krabben misvormd zijn [4], en dolfijnen sterven doordat het vervuilde water tot immuniteitsproblemen en gruwelijke longaandoeningen leidt.[5,6] Om de olievlek ‘op te lossen’ heeft BP Corexit gebruikt, een middel dat een jaar later 57 stoffen bleek te bevatten die in verband gebracht worden met kanker, huidaandoeningen, oogirritatie, ademhalingsproblemen en nierproblemen.[7,8] Woordvoerder Ronald van Marlen: “Ook mensen zijn hard geraakt door BP’s olieramp en de daaropvolgende respons. Om de olie, gemengd met Corexit, op te ruimen, zette BP mensen in die geen andere keus hadden doordat ze werkloos of dakloos waren of in gevangenschap verkeerden.[9,10] BP heeft ervoor gekozen minder bevoorrechte mensen op te laten draaien voor zijn fouten.”

 

IPCC-rapport: drie jaar om het tij te keren

Het IPCC-rapport laat zien dat de komende drie jaar cruciaal zijn. Om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 gaan dalen.[11] De situatie is zo ernstig dat we zelfs in dat scenario tijdelijk over 1,5 graad opwarming heen gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Woordvoerder Ronald van Marlen: “De grootste slachtoffers van de klimaat- en ecologische crisis zijn mensen die het minst aan deze crises hebben bijgedragen. Zeespiegelstijging slaat het hardst toe in China, India, Bangladesh en de Filipijnen, terwijl Afrika en het Midden-Oosten gebukt gaan onder voedsel- en watertekorten. Ook Inheemse groepen gaan gebukt onder onze de Westerse zucht naar olie en gas. Zij strijden al eeuwen om hun leefgebieden, leefwijzes en levens te behouden.”

 

Uitstoot van broeikasgassen ongekend hoog

Helaas zien we de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis niet terug in de daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen. De Global Energy Review van 2021 van het IEA laat zien dat er in 2021 36.6 miljard ton CO2 is uitgestoten, de grootste uitstoot ooit.[12] Tegelijkertijd blijven investeringen in schone energie een factor drie tot zes achter bij het niveau dat in 2030 nodig is om opwarming onder de 2 graden te houden [11], om van 1,5 graad maar te zwijgen. Woordvoerder Ronald van Marlen: “De bedrijfsvoering van grootvervuilers zoals BP is een grof schandaal. Ondanks de ongekende vernietiging door het gebruik van fossiele brandstoffen, blijft BP doorgaan met olie en gas. Wij eisen het directe einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie. Gewone mensen mogen nooit de dupe worden van misdadig beleid van grootvervuilers.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerder Fleur (06-87369854). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl.

 

Bronnen:

[1] https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5247243/grootste-vervuilers-nederland-co2-uitstoo-ipcc-shell-tata
[2] https://www.greenpeace.org/nl/de-grote-vervuilers/

[3] https://www.britannica.com/event/Deepwater-Horizon-oil-spill

[4] https://www.smithsonianmag.com/smart-news/deepwater-horizon-site-wasteland-populated-sickly-crabs-180973181/

[5] https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etc.4980

[6] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0261112 (find: “Histopathology”)

[7] https://whistleblower.org/wp-content/uploads/2020/04/Ten-Years-After-Deepwater-Horizon.pdf

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Corexit

[9] https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1419&context=faculty_articles (find: “Vulnerable Populations Involved in Cleanup Efforts”)

[10] https://www.prisonlegalnews.org/news/2011/mar/15/prisoner-labor-used-to-clean-up-bp-oil-spill/

[11] https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/​​​​​​​

[12] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR