Extinction Rebellion zet nog vier disruptieve acties neer na succesvolle blokkade BP Raffinaderij Rotterdam

20/05/2022

Extinction Rebellion zet nog vier disruptieve acties neer na succesvolle blokkade BP Raffinaderij Rotterdam

De overheid moet nu doen wat nodig is: stop de fossiele industrie  

Vandaag, vrijdag 20 mei blokkeerde Extinction Rebellion vanaf 6.30 uur op twee plaatsen de BP Raffinaderij Rotterdam in Europoort. Inmiddels zijn de rebellen aan de noordkant door de politie verwijderd maar de blokkade aan de zuidkant staat nog. Andere groepen rebellen voeren ook actie met vier disruptieve acties in en rond Rotterdam, en een aangekondigde demonstratie. Extinction Rebellion eist het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn duidelijk: om het leven op aarde te beschermen moeten overheden en bedrijven nu doen wat nodig is. Stop de fossiele vernietiging. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer.

 

Meerdere disruptieve acties en een aangekondigde demonstratie, blijf op de hoogte via Telegram

Rond 12.00 uur zet Extinction Rebellion meerdere vreedzame disruptieve acties en een aangekondigde demonstratie neer:

  • Een jongerenblokkade op de Regentessebrug 11
  • Een wegblokkade voor Rotterdam Centraal Station
  • Blokkade van het hoofdkantoor van Boskalis in Papendrecht
  • Een gezamenlijke actie met CCA Nederland in het havengebied
  • Een aangekondigde demonstratie bij SBM Offshore in Schiedam

Houd voor meer informatie de Telegram broadcast voor journalisten in de gaten. Telegram broadcast: https://t.me/XRNLbroadcast

 

Jongerenblokkade, Regentessebrug 11 in Rotterdam

Sinds 12.30 uur blokkeert een groep jonge rebellen van XR Jong de Regentessebrug 11 in Rotterdam (exacte locatie: https://goo.gl/maps/q4gjuY9LQ9n1jrbo8). De blokkade is opgezet met twee vier meter hoge tripods en twee lock-ons. De rebellen houden een spandoek vast met de tekst: YOU ARE BURNING OUR FUTURE WE ARE SAVING YOUR ASS. Een deel van die rebellen is pas zestien of zeventien jaar oud, hun welzijn tijdens de actie wordt in de gaten gehouden door volwassen rebellen, die ook de-escalatie taken doen om te zorgen dat omstanders kalm blijven.

Woordvoerder Tess Osterhold: “Wij, kinderen en jongeren, komen in opstand. Wij zitten vandaag op straat in plaats van in de schoolbanken. We zien hoe de volwassenen die deze puinhoop veroorzaken, de politici en CEO’s, hun verantwoordelijkheid niet nemen. Onze toekomst staat in de fik. We zijn solidair met iedereen, binnen en buiten Nederland, die nu al door fossiele vernietiging wordt getroffen. De wereld waarin wij opgroeien is absurd. Stop de fossiele industrie!”

 

Blokkade voor Rotterdam Centraal Station

Sinds 12.00 uur blokkeert een groep rebellen de weg voor Rotterdam Centraal Station (exacte locatie: https://goo.gl/maps/Cpp5FToMDAuBeZTo8). De wegblokkade bestaat uit twee tripods en lock-ons, waar rebellen zichzelf in vastgeketend hebben. We bevinden ons in de grootste crisis ooit. Nu al sterven miljoenen mensen, veelal in arme landen, aan de gevolgen van fossiele brandstoffen. Dat worden er alleen maar meer. Grote delen van de aarde worden onleefbaar en klimaatontwrichting zal zorgen voor een aaneenschakeling van humanitaire crises op een ongekende schaal. Als we nu niet radicaal het roer omgooien, verliezen we veel, zo niet alles, van wat ons dierbaar is.

 

Blokkade hoofdkantoor Boskalis in Papendrecht, kick-off campagne: ‘Nederlands buitenlandbeleid is koloniaal’

Om 11.30 uur heeft een groep rebellen het hoofdkantoor van Boskalis in Papendrecht geblokkeerd in solidariteit met Indonesische en Filippijnse vissergemeenschappen die zich al langere tijd verzetten tegen de landaanwinningsprojecten van het baggerbedrijf. Vier rebellen overhandigden bij de balie het ‘YOU FUCKED UP’-rapport, waarin wordt stilgestaan bij de vele mensenrechtenschendingen van Boskalis. Daarna blokkeerden enkele activisten van binnenuit de draaideuren naar het gebouw. Twee klimmers hingen voor het hoofdkantoor een metersgroot spandoek op met de tekst ‘WE DUG UP YOUR DIRT, #BAGGERBEDRIJF’, verwijzend naar de baggerwerkzaamheden van het bedrijf.

De actie is het begin van de “Nederlands buitenlandbeleid is koloniaal” campagne waarmee de actiegroep in opstand komt tegen projecten die gefinancierd en gefaciliteerd worden door de Nederlandse overheid in het buitenland, maar bijdragen aan gevaarlijke klimaatontwrichting en de schending van mensenrechten. Woordvoerder Fleur van Breugel: “Duurzaamheid, het beschermen van mensenrechten en mensenrechtenverdedigers zijn op papier leidend in het Nederlands buitenlandbeleid, maar toch zien we dat economische belangen uiteindelijk altijd zwaarder wegen. Dit maakt het beleid tot een vorm van kolonialisme, waar Nederlandse bedrijven gesponsord door de Nederlandse overheid winst maken met de exploitatie van grondstoffen, terwijl ecosystemen en mensenlevens worden opgeofferd.’

CEO Peter Berdowski van Boskalis heeft de rebellen van XR Nederland en XR Indonesië een gesprek beloofd over bagger die zij opgegraven hebben over het bedrijf.

 

Christian Climate Actie Nederland blokkeert ExxonMobil

Sinds iets voor 11.00 uur blokkeert Christian Climate Action Nederland met zo’n veertig rebellen een fabriek van ExxonMobil op de Butaanweg 161 in Rotterdam Pernis.

Persbericht CCA NL: https://tinyurl.com/yckjz4t2

 

Demonstratie bij SBM Offshore

Van 12.00 – 14.00 uur demonstreert Extinction Rebellion bij SBM Offshore aan de Karel Doormanweg 66 in Schiedam. Terwijl de klimaat- en ecologische crisis aldoor erger wordt, gaat SBM Offshore door met het bouwen van olie- en gasplatforms alsof er niets aan de hand is. Zo tekende het bedrijf vorig jaar een voor een platform bij de kust van Brazilië dat vanaf 2024 nog 26 jaar moet leveren. Wij eisen dat SBM stopt met de bouw van dit en andere olie- en gasplatforms en zich volledig richt op duurzame energie. Deze demonstratie is aangemeld bij de gemeente.

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerder Fleur (06-87369854). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR