Actie in Rotterdamse Haven zorgt voor dialoog

08/12/2023

Extinction Rebellion’s actie in Rotterdamse Haven zorgt voor een dialoog met burgemeester Aboutaleb over de groene toekomst van de haven.

Afgelopen vrijdag 8 december heeft Extinction Rebellion een succesvolle actie georganiseerd in de Rotterdamse haven om duidelijk te maken dat de verantwoordelijken actie moeten ondernemen voor de vergroening van de haven. Deze actie heeft geleid tot een uitnodiging aan de activisten van Extinction Rebellion, om volgende week in gesprek te gaan met burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De Rotterdamse haven speelt een cruciale rol in de Nederlandse economie, maar staat ook bekend als één van de grootste bronnen van CO2-uitstoot in Nederland. 

Tijdens hun vreedzame protestactie hebben de activisten van Extinction Rebellion tijdelijk de ingang van de Rotterdamse haven geblokkeerd, met als doel om aandacht te vragen voor de noodzaak van een duurzame transitie. Door middel van banners, spandoeken en vreedzame protestacties hebben de activisten laten zien dat het verduurzamen van de haven van cruciaal belang is voor het tegengaan van de klimaat- en ecologische crisis.

De actie heeft geleid tot een belangrijke stap voorwaarts; burgemeester Aboutaleb heeft besloten om de dialoog met Extinction Rebellion aan te gaan en hen uit te nodigen voor een gesprek volgende week. In dit gesprek zal worden gekeken naar manieren waarop de haven duurzamer kan worden en hoe Rotterdam een leidende rol kan spelen in de energietransitie.

Extinction Rebellion verwelkomt deze uitnodiging en is verheugd om de zorgen en suggesties van de activisten te delen.

Deze uitnodiging tot gesprek is een erkenning van het belang van burgerparticipatie en grassroots-bewegingen in het streven naar een duurzamere toekomst. Extinction Rebellion is vastbesloten om op alle niveaus van de samenleving de dialoog aan te gaan, om zo een positieve verandering mogelijk te maken.
MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR