Activisten van XR Justice Now! voeren opnieuw actie in de Tweede Kamer

09/04/2024

Den Haag, 9 april 2024 – Activisten van XR Justice Now! voeren opnieuw actie in de Tweede Kamer. De groep wil daarmee de aandacht vestigen op de Nederlandse medeplichtigheid aan de genocide in Gaza. Hun vorige actie werd in felle bewoordingen veroordeeld door Kamerleden, maar XR Justice Now! laat weten zich daar niet door af te laten schrikken. “We blijven terugkomen totdat onze eisen zijn ingewilligd.”

 

Sinds 14:00 uur voert actiegroep XR Justice Now! opnieuw actie in de Tweede Kamer uit protest tegen de medeplichtigheid van de Nederlandse overheid aan de genocide in Gaza. Een groep actievoerders bezetten de publieke tribune, terwijl een andere groep een sit-in houdt in de ontvangsthal. Buiten staan demonstranten met spandoeken, waarop onder andere “Nooit meer is nu” te lezen is.

“Wij eisen dat de regering zich neerlegt bij de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag om leveringen van F35-onderdelen aan Israël te stoppen,” laat woordvoerder Martijn Dekker weten. “Daarnaast eisen wij dat Nederland direct oproept tot een permanent staakt-het-vuren in Gaza, economische en diplomatieke sancties oplegt aan Israël en alle banden met Israël verbreekt.

Nederlandse overheid steunt geweld in Gaza

Kritiek op de opstelling van de Nederlandse overheid ten opzichte van Israël zwelt al maanden aan. In maart schreef een groep van tientallen oud-ambassadeurs een brandbrief over het gebrek aan pressie vanuit Nederland op Israël, dat volgens hen “grove en grootschalige oorlogsmisdaden” begaat. Ook ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uiten herhaaldelijk hun zorgen.

Nederland onthield zich in de VN van stemming over een staakt-het-vuren, en heeft hierop ook later niet aangedrongen. Na geruchten dat UNRWA-medewerkers betrokken zouden zijn geweest bij de Hamas-aanval op 7 oktober schortte Nederland zijn steun aan de hulporganisatie op. UNRWA, dat onder meer scholing, medische hulp en vuilnisophaal verzorgt, speelt een cruciale rol in de hulp aan Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. In februari oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat de levering van F35-onderdelen aan Israël moet stoppen, vanwege duidelijke risico’s op schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Nederland gaat in cassatie tegen die uitspraak, en onlangs werd bekend dat het kabinet zoekt naar alternatieve wegen voor de levering van de F35-onderdelen.

Niemand heeft het over de inhoud

Een maand geleden voerden activisten van XR Justice Now! ook al actie in het Tweede Kamergebouw. Ongeveer twintig actievoerders werden gearresteerd en kregen een pandverbod van een maand opgelegd. Reacties van Tweede Kamerleden waren geschokt en bijna unaniem afkeurend. Politici noemden de actie “verwerpelijk” en zelfs “pure Jodenhaat.” Het presidium kondigde aan zich te beraden op strengere veiligheidsmaatregelen.

Woordvoerder Karlijn Schippers is verontwaardigd. “Wij worden als activisten zwartgemaakt en weggezet als criminelen. Dat is wrang, want het is juist onze overheid die misdadig handelt.” Woordvoerder Muis Luijten, leraar Nederlands aan een mbo, voegt toe: “De reacties op de vorige actie waren belachelijk. Niemand heeft het over de inhoud gehad.” Luijten vertelt dat zij het vanwege de beeldvorming lastig vindt om open te zijn over haar activisme. “Iedereen die het voor de Palestijnen opneemt of vragen stelt bij het optreden van Israël, wordt meteen weggezet als antisemiet.”

In een open brief aan alle Kamerleden uit XR Justice Now! haar zorgen over de beknotting van het demonstratierecht, dat ze “een van de steunpilaren van een gezonde democratie” noemt. Ook neemt de groep met klem afstand van de beschuldigingen van antisemitisme. “Juist het gelijkstellen van Joods-zijn aan het steunen van Israëlisch beleid is problematisch.”

“We zullen doorgaan”

In de brief kondigt XR Justice Now! aan terug te zullen komen en roept het bondgenoten op om eveneens actie te voeren in en bij de Tweede Kamer. Woordvoerder Karlijn Schipper toont zich strijdvaardig: “We zullen doorgaan met actievoeren voor Gaza, altijd geweldloos. We blijven terugkomen totdat onze eisen zijn ingewilligd.”

De open brief die vanochtend naar alle kamerleden en het presidium is gestuurd is via deze link te lezen: https://development.extinctionrebellion.nl/xr-jn-brief-aan-alle-fractievoorzitters/.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR