Animal Rebellion en Extinction Rebellion bezetten zuivelfabriek FrieslandCampina

16/04/2021

Rebellen van Animal Rebellion en Extinction Rebellion Rotterdam hebben vrijdagochtend de fabriek van FrieslandCampina in Spaanse Polder, Rotterdam bezet. Met deze actie willen ze aandacht vragen voor de noodzaak om de transitie naar een plantaardig voedselsysteem te versnellen. De productie van zuivel heeft een grote negatieve impact op zowel het klimaat als de wereldwijde biodiversiteit. Met de bezetting roepen zij FrieslandCampina als grootste Nederlandse zuivelcoöperatie op om de productie van dierlijke melk af te schalen en voor 2025 volledig over te schakelen naar de productie van plantaardige melk.

Animal Rebellion en Extinction Rebellion Rotterdam roepen ook de Nederlandse overheid en de Europese Unie op het eerlijke verhaal te vertellen over de enorme milieu- en klimaatimpact van de gesubsidieerde vlees- en zuivelindustrie. De broeikasgasuitstoot van dierlijke melkproducten is zo’n 4-8 keer hoger dan die van plantaardige melkalternatieven zoals haver- en sojamelk. Daarnaast wordt zo’n 77% van de mondiale landbouwgrond momenteel gebruikt voor veeteelt of de productie van veevoer. Als een deel van deze grond gebruikt zou worden om direct plantaardig voedsel voor mensen op te verbouwen, zou er veel minder grond nodig zijn.

“Wij roepen de Nederlandse overheid daarom op te doen wat nodig is om de klimaatcrisis en teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De overheid zou een rechtvaardig zuiveltransitieplan moeten maken, waarin melkveehouders financiële, logistieke en psychologische ondersteuning krijgen en in staat gesteld worden aan de slag te gaan met de productie van veel duurzamere plantaardige melkalternatieven.”  

Greenwashing

FrieslandCampina is het op zes na grootste zuivelconcern ter wereld, met een jaaromzet van €11,3 miljard in 2019. De winst bedroeg in datzelfde jaar €278 miljoen. Het bedrijf zegt ‘on the way te zijn naar planet proof’, maar neemt de consument met deze greenwashingtactiek bij de neus: de enige manier om op termijn ‘planet proof’ te worden en een positieve klimaatimpact te maken is door om te schakelen naar de productie van 100% plantaardige melk. Extinction Rebellion en Animal Rebllion vinden dat een flink deel van de winst daarom geïnvesteerd moet worden in het opschalen van de productie van plantaardige melkproducten.

Brief met eisen

Bij de actie heeft een aantal rebellen zich vastgeketend aan het gebouw van FrieslandCampina en zal er een brief aan Campina overhandigd worden met daarin de eisen aan de directie. Als grote Nederlandse speler kan FrieslandCampina door over te schakelen op plantaardige melk een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit in Nederland en in de rest van de wereld te behouden, en bijdragen aan oplossingen voor de klimaatcrisis.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR