Brief aan fractievoorzitters

Subject: Uitnodiging van Extinction Rebellion 6 dec: klimaatbeleid = bestaanszekerheid 

 

Beste fractievoorzitter,

Allereerst gefeliciteerd met uw verkiezing in de Tweede Kamer.

Op 6 december, na uw beëdiging, nodigt Extinction Rebellion u en uw fractiegenoten uit voor een kennismaking op loopafstand van de Tweede Kamer. Omdat de PVV, de nu grootste partij in de Kamer, aangeeft vooral dijken te willen verhogen in de strijd tegen de klimaat- en ecologische crisis, zullen wij daar op 6 december alvast mee beginnen. Zonder directe klimaatactie zal de zee namelijk met meters stijgen, om over de andere gevolgen nog maar te zwijgen. We gaan zichtbaar maken hoe ons land er in de nabije toekomst met dat beleid uit zal zien. Op deze manier willen wij met u de gevolgen delen van inadequaat klimaatbeleid. Zeker als dat ingegeven wordt door xenofobie en uitsluiting, maar we willen ook laten zien dat we strijdbaar zijn om hiertegen in opstand te komen.

Waarom? Omdat het laatste rapport van de Verenigde Naties een mondiale opwarming voorspelt van 3 graden binnen 75 jaar [1], wat leidt tot onomkeerbare schade aan de natuur. Vele miljoenen mensen zullen moeten vluchten voor  voedsel- en watertekorten, veroorzaakt door weersextremen, verzuring van oceanen en bodemerosie [2]. Terwijl de wetenschap en de VN al jaren aangeven dat de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuiling snel en drastisch moet verminderen, steeg die uitstoot ook het afgelopen jaar weer tot recordhoogte.

Een groot aantal kamerleden lijkt niet in te zien dat Nederland een grote verantwoordelijkheid draagt voor de ecologische crisis waarin de wereld verkeert. De ecologische voetafdruk van Nederland is meer dan 7 keer groter dan de Nederlandse biocapaciteit aankan[3]. Sterker nog, te midden van deze klimaat- en ecologische crisis willen flink wat kamerleden zelfs uit alle klimaatverdragen stappen en klimaatplannen ‘door de shredder halen’ [4]. Dit is niet alleen onmogelijk maar ook misleidend. Bovendien, als dit werkelijkheid zou worden, zou deze onwetendheid bijdragen aan de vernietiging van de voortbestaanszekerheid van miljarden mensen, ook in Nederland.

Ruim driekwart van de Nederlanders maakt zich ernstige zorgen over de klimaatcrisis [5]. Omdat we nog maar heel kort de tijd hebben voor toereikende klimaatactie is het belangrijker dan ooit om met elkaar te blijven praten. Wij nodigen dan ook alle Kamerleden, van klimaatdrammer tot klimaatgoedprater, uit om met ons in gesprek te gaan. Extinction Rebellion bestaat uit gewone mensen uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de ecologische crisis. Wij zijn ouders, kinderen en grootouders die allemaal strijden voor een leefbare toekomst. Wij zullen met iedereen in gesprek gaan, maar ons ook (vreedzaam) verzetten tegen beleid dat de uitstervingscrisis niet serieus neemt.

Wat wil Extinction Rebellion dan wel van de Tweede Kamer?

1 – WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak de bevolking bewust van de noodzaak tot ingrijpende veranderingen.​​​​​​​

2 – DOE WAT NODIG IS om het verlies van biodiversiteit te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul zo snel mogelijk. Zorg dat dit op een rechtvaardige manier gebeurt.

3 – LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speel in de besluitvorming.

Komt u ook? Check onze social media woensdag vanaf 14.30 voor de exacte locatie.

Tot snel!

Met liefde en woede,

Politieke Vertegenwoordiging
Extinction Rebellion Nederland
www.extintionrebellion.nl

Bronnen:

[1] https://www.unep.org/events/publication-launch/emissions-gap-report-2023-launch
[2] https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

[3] https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/press-release-dutch-overshoot-day-2023-nl/

[4] https://www.pvv.nl/images/2023/PVV-Verkiezingsprogramma-2023.pdf

[5] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5421222/driekwart-volwassenen-bezorgd-over-gevolgen-klimaatverandering