Milieuorganisaties en wetenschappers roepen Naturalis op aandacht te besteden aan biodiversiteitscrisis.

07/12/2020

In een brief roepen 8 wetenschappers en 15 klimaat- en milieuorganisaties Naturalis op de biodiversiteitscrisis in haar museum een prominente plek te geven. Ook vragen de milieuorganisaties Naturalis om financiële banden met ‘fossiele en vervuilende bedrijven’ te verbreken.

Woordvoerder Jelle de Graaf: “Naturalis noemt zichzelf een biodiversiteitscentrum, maar laat de mammoet in de kamer onbenoemd. Op dit moment bevinden we ons aan het begin van de Zesde Massa-Extinctie, een gebeurtenis waarbij een groot deel van de soorten in korte tijd verdwijnt. De laatste keer dat dit gebeurde betekende het einde van de dinosauriërs. Wij roepen Naturalis op museumbezoekers te informeren over de wereldwijde uitstervingsgolf van planten en dieren, en haar gevolgen voor de mensheid.”

Op dit moment wordt Naturalis gesponsord door vervuilende bedrijven als Shell & KLM Cargo. De Graaf: “Een instituut dat zich inspant voor het behoud van biodiversiteit kan niet meewerken aan het opkrikken van het imago van bedrijven als Shell en KLM die verantwoordelijk zijn voor biodiversiteitsverlies. Juist een publieke organisatie met een onderwijsfunctie als Naturalis, zou hierin het goede voorbeeld moeten geven.”

De schrijvers van de brief wijzen Naturalis op haar verantwoordelijkheid als wetenschappelijk instituut. “Wetenschappers moeten niet stilstaan bij deze ontwikkelingen, maar juist het publiek over resultaten en methoden informeren om te laten zien hoe urgent de grootste milieuproblemen van deze tijd zijn.” zegt mede-ondertekenaar Dr. Leonard Burtscher van de Sterrewacht Leiden.

Het initiatief tot de brief is genomen door Extinction Rebellion. Mede-ondertekenaars zijn o.a. Fossielvrij, Stop Ecocide, Fridays For Future, Code Rood en Milieudefensie Leiden/Den Haag. Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het voortbestaan van het leven op aarde te beschermen. Leden van XR voeren geweldloze, disruptieve en creatieve acties om de druk op overheden op te voeren zodat die in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Momenteel hebben meer dan tweehonderdduizend mensen in meer dan zeventig landen over de hele wereld zich aangesloten. XR bestaat uit gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de levens van huidige en toekomstige generaties. In Nederland zijn mer dan veertig lokale groepen actief.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR