University Rebellion NL bestaat uit studenten, academici en universitair personeel. Wij dringen Nederlandse universiteiten erop aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun positie in de klimaat- en ecologische crises.

E-mail: universityrebellion@protonmail.com