We hebben activistische ambtenaren nodig, voor een beschaafde opstand.

Welkom bij XR Ambtenaren, voor ambtenaren uit alle geledingen van de Nederlandse overheid die zich—soms ontregelend maar altijd beschaafd—inzetten voor het klimaat, buiten én binnen de eigen organisatie.

XR Ambtenaren is een onderdeel van Extinction Rebellion. We zoeken elkaar vanuit het hele land op, voeren actie in onze eigen organisatie of in onze sector, steunen elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en enthousiasmeren collega’s om ook actief te worden voor een leefbaar klimaat.

Hoe zien we onze rol?

De overheid is de machtigste instantie in onze samenleving. Zij heeft grote invloed op ieders leven en kan grote veranderingen aanwakkeren of juist belemmeren. Zij is er om burgers te beschermen zodat die in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Tegelijk is het duidelijk dat de overheid niet altijd handelt in het belang van haar burgers. Het is daarom onze plicht om onwettig of onrechtvaardig handelen van de overheid aan de kaak te stellen of sterker nog: er iets tegen te doen.
Hierover hebben we allemaal een ambtseed afgelegd. Deze ambtseden kennen allerlei versies, maar bijna altijd staat er wel iets in als: ik zet mij in voor het algemeen belang, voor het welzijn van alle burgers, voor de Grondwet. Soms staat er ook nog in: ik vorm mij een zelfstandig oordeel over de morele juistheid van mijn handelen. Deze eed is actueler dan ooit.

Waarom moeten we iets doen?

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.

In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990.

De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, wil in 2030 60% CO2 reductie hebben maar koerst daadwerkelijk op een reductie van 2% in 2025. Het is absoluut onrealistisch om aan te nemen dat het doel met de huidige manier van doen kan worden gehaald.

Wat kunnen we doen?

Daarom is het nu tijd voor actie. We moeten onze plicht als ambtenaren doen door nu te handelen. Dat kan op verschillende manieren. Van actievoeren, een brandbrief opzetten en binnen je organisatie het stevige gesprek zoeken tot het debat aangaan met een minister. In dit online document vind je nog veel meer tips en nuttige informatie zoals de Rechten van ambtenaren: XR-ambtenaren-online-info-document

Je kunt je aanmelden via het emailadres hieronder. Vergeet niet je 06 nummer mee te sturen zodat we telefonisch contact met je kunnen opnemen.