Ik roep sociaal werkers op om actie te ondernemen om klimaatproblematiek aan te pakken als een sterk, verenigd beroep dat samenwerkt met mensen in marginale posities die hun deel van de wereldwijde hulpbronnen niet krijgen, ondanks hun beperkte ecologische voetafdruk1.

Door de klimaat- en ecologische crises verliezen mensen op de hele planeet hun leefwijze, leefomgeving en levens. Mensen in kwetsbare posities als eerste; de klimaat- en ecologische crises versterken sociale ongelijkheid. Niet alleen in Nederland, maar ook mondiaal. Denk aan energiearmoede, noodgedwongen moeten wonen op vervuilde grond of geen toegang tot airco bij extreme hitte. Decennia aan petities, demonstraties en akkoorden hebben niets opgeleverd. Sterker nog, de CO2 uitstoot neemt ieder jaar fors toe. Tegelijkertijd neemt de biodiversiteit met gelijke tred af. Volgens wetenschappers hebben we nog maar een paar jaar om de ergste gevolgen af te wenden. Als professie die het leven centraal stelt en de sustainable development goals (SDG’s) onderschrijft, kunnen we niet anders dan vreedzaam in verzet komen. Daarom sluiten wij ons aan bij Extinction Rebellion en hun eisen.

 1. Wees eerlijk

  We willen kennis over de klimaat- en ecologische crises in relatie tot sociale
  kwaliteit in en van de samenleving vergroten bij onszelf, in ons onderwijs,
  onze organisaties, de mensen voor wie wij werken én misstanden op dit vlak
  agenderen.

 2. Doe wat nodig is

  XR Social Work zet zich in om de CO2 uitstoot zo snel mogelijk terug te
  brengen naar netto 0. Onder meer door ons hard te maken voor een
  rechtvaardige verduurzaming van woningen met lage energielabels,
  reduceren van uitstoot van onze eigen organisaties en
  het vergroenen van buurten.

 3. Geef burgers een stem

  Sociaal werkers weten bij uitstek stem te geven aan mensen die niet
  vanzelfsprekend een stem hebben. Zij kunnen mensen laagdrempelig
  benaderen en bijdragen aan burgerparticipatie.

Meer informatie of meedoen?

XR Social Work wil al lerende met andere XR groepen werken aan een inclusieve, decentrale en vreedzame beweging. Iedereen die onze principes, waarden en missie ondersteunt is welkom. Bijdragen kan op verschillende manieren. Denk aan meedoen aan acties, het organiseren ervan of juist het verzorgen van de communicatie achter de schermen of meehelpen aan het verdiepen van praktijkkennis over sociaal werk en klimaatverandering in brede zin. Je kunt ons vinden op LinkedIn, op Telegram of benaderen via Gmail. Doe mee!


1 Dominelli, Lena: Environmental justice at the heart of social work practice: Greening the profession (2013/10/01) International Journal of Social Welfare.