!Dit is een slechtnieuwsgesprek! Wij leven op dit moment in een klimaatcrisis van ongekende omvang. Deze klimaatcrisis bedreigt de gezondheid van ons allen. XR zorgprofessionals is een groep van bezorgde artsen, verpleegkundigen, medisch studenten, fysiotherapeuten en andere zorgmedewerkers. Wij hebben ons, vanuit onze zorgplicht, geschaard achter Extinction Rebellion. We staan achter het voeren van geweldloze acties om de overheid te overtuigen NU in actie te komen in tijden van de huidige klimaat- en ecologische noodsituatie.

Daarom hebben wij drie eisen:
  1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis als gezondheidscrisis die het leven bedreigd. Mensen moeten weten wat de gevolgen zijn van de klimaatcrisis voor de gezondheid. Veranderingen zijn nodig.
  2. Kom in actie voor gezondheid!
    Doe wat nodig is om verdere gezondheidsschade te voorkomen. Verminder de uitstoot uit naar netto nul in 2025. Ook de gezondheidszorg, waar 5-10% van de broeikasgassen uitgestoten wordt, moet onmiddellijk verduurzamen.
  3. Burgerberaad – Laat burgers beslissen over rechtvaardige veranderingen door het oprichten van een burgerberaad. Burgers moeten mee beslissen over gezondheid en gezondheidszorg.

FAQ juridische info XR Zorgprofessionals

Wij adviseren iedere rebel die zich bij ons wil aansluiten nauwkeurig het Juridisch en Arrestatie Action Info Document te lezen.

Alle rebellen die mee doen aan acties worden geacht een juridische training te hebben gevolgd. Deze wordt ook door ons georganiseerd! Hieronder hebben wij alvast veel voorkomende vragen voor jullie beantwoord:

Extinction Rebellion is een geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheidsorganisatie. We breken bewust zeer specifiek gekozen delen van de wet. Om te laten zien dat als de overheid ons niet meer beschermt, we ons ook niet meer aan ons einde van het sociale contract hoeven te houden. Ook XR zorgprofessionals zal non-violent-direct-action (NVDA) acties organiseren. Bij dit soort acties is er altijd een risico om gearresteerd te worden. Verder zal XR zorgprofessionals ook legale demonstraties en acties organiseren. Ook zijn er bij burgerlijke ongehoorzaamheidsacties altijd mensen nodig die niet gearresteerd willen worden (bijvoorbeeld om flyers uit te delen aan omstanders). Besef wel dat bij sommige acties altijd een (klein) risico is om gearresteerd te worden. Er is dus ruimte voor iedereen!
Ja! Tijdens burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zijn er veel mensen nodig die niet gearresteerd willen worden. Daarnaast organiseren wij ook legale demonstraties en acties. Er is dus ruimte voor iedereen.
Een of meerdere waarschuwingen moeten door de autoriteiten aan de groep worden gegeven voordat ze met de arrestaties beginnen. Normaal gesproken gebeurt dit door middel van een megafoon of een politie-spreker. Op dit punt heb je het recht, maar ook de autonomie om de actie te verlaten, als je dat wilt! Als je niet bereid bent om gearresteerd te worden, moet je voorzichtig zijn met de afstand die je neemt tot de eigenlijke daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. We hebben de ervaring dat zelfs omstanders worden uitgekozen of in de actie worden geduwd door de politie en dan niet mogen vertrekken. Als je twijfelt, zorg dat je ruime afstand neemt van de actie of ga ergens anders heen.
Alle aanvragen voor een VOG worden individueel beoordeeld. De enige reden waarom je niet je VOG kunt krijgen is wanneer je een strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
Wat de instantie (Justis) die je aanvraag voor een VOG zal beoordelen, moet onderzoeken is: als het in het verleden gepleegde strafbare feit zich zou herhalen in de functie waarvoor wordt gesolliciteerd, zou dat dan een bijzondere bedreiging of gevaar vormen voor de groep waarmee deze persoon werkt?
De VOG-autoriteit raadpleegt het Justieel Documentatie systeem tijdens het onderzoek. Dit register bevat informatie over de afhandeling van strafbare feiten; van veroordelingen tot vervolgingen en transacties. Dit omvat dus zowel misdaden als overtredingen (oftewel zowel een ‘strafblad’ als een aantekening)!
Daarnaast kan Justis gegevens uit het politieregister betrekken bij het onderzoek en informatie inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering. De instantie die over je VOG gaat, kan slechts 4 jaar terugkijken in je strafdossier. Er zijn enkele uitzonderingen: voor zeer ernstige misdrijven (zoals zedendelicten) of specifieke beroepen (alles wat met het verkeer te maken heeft) is de termijn langer. Voor personen jonger dan 23 jaar is de termijn slechts 2 jaar.

Voor vragen kan je altijd contact met ons opnemen!