Drie actievoerders Extinction Rebellion veroordeeld wegens blootstellen vervuiling en klimaatschade Shell tijdens actie

31/03/2021
Drie actievoerders van Extinction Rebellion (XR) verschenen op 18 maart jongstleden voor de rechter wegens een actie tegen de samenwerking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met Shell op de Nationale Klimaatdag, 12 oktober 2020. De rechter heeft hen vandaag (31 maart) schuldig bevonden voor openbare geweldpleging tegen een goed. Een disproportionele uitspraak in de ogen van XR. De drie activisten zijn van plan in hoger beroep te gaan. 

Drie actievoerders van Extinction Rebellion zijn schuldig bevonden voor openbare geweldpleging, omdat ze op de Nationale Klimaatdag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een biologisch afbreekbare substantie, die lijkt op olie, op het gebouw van EZK hebben achtergelaten. Destijds zijn vijf actievoerders (waaronder de schoonmakers van de olie) opgepakt en 34 uur vastgehouden, waarvan er twee inmiddels zijn vrijgesproken. Dit is buitenproportioneel. Een van de actievoerders werd voor een lange tijd schone kleren geweigerd, terwijl zijn kleren nat en vies waren van de actie waaraan hij deelnam. Ook werden de actievoerders naar verschillende locaties ondergebracht in Den Haag, Gouda en Leiden. Een andere actievoerder is later geïdentificeerd en opgeroepen tot het gerechtshof.

Protest tegen Directeur Shell op opening Nationale Klimaatdag

De actievoerders protesteerden tegen de opening van de eerste Nationale Klimaatdag door Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland, op 20 oktober 2020. Met de actie lieten ze  destijds op symbolische wijze zien dat het Ministerie en de oliegigant nauwe banden hebben die gedegen klimaatbeleid in de weg staan. Shell is de grootste producent van broeikasgassen in Nederland en investeert de komende jaren miljarden extra in het oppompen van fossiele brandstoffen.

Een van de actievoerders Jimmy Kegel: “Terwijl wij voor de rechter moesten verschijnen, omwille van vermeende ‘geweldpleging’, kan Shell zorgeloos met haar ontwrichtende en gewelddadige praktijken doorgaan. Het doet mij verdriet dat ik iets goeds voor de wereld probeer te doen, maar vandaag als crimineel veroordeeld wordt. Je vraagt je op een dag als deze af: Wie zou er nou werkelijk voor de rechter moeten staan? Gelukkig is Shell sinds onze actie door de rechter aansprakelijk gesteld voor olievervuiling in Nigeria, dat is een eerste stap.”

Een van de actievoerders Jelle de Graaf: “Deze veroordelingen staan in schril contrast met de ecologische en humanitaire rampen die door Shell worden veroorzaakt. In Niger Delta alleen al zijn 11 miljoen vaten ruwe olie weggelekt, wat leidt tot ernstige gezondheidsschade voor bewoners en extreem hoge kindersterfte. Shell weet al 30 jaar wat hun bedrijfsvoering betekent voor het klimaat en heeft die informatie willens en wetens gebagatelliseerd en verdraaid. Ondanks dat er wereldwijd verschillende rechtszaken lopen tegen Shell, mogen ze nog steeds gewoon meepraten op het hoogste politieke niveau. Dat is de èchte schande!”

Hoger beroep

De activisten hebben een voorwaardelijk boete van vierhonderd euro gekregen met een termijn van twee jaar. De activisten zijn van plan in hoger beroep te gaan op de uitspraak van de rechter. Zij vinden de uitspraak onterecht en onevenredig. De actie staat in hun ogen niet in verhouding met de wandaden van Shell en de miljarden fossiele subsidies die het ministerie jaarlijks aan de sector uitdeelt. “Onze actie heeft alles behalve blijvende schade aan het gebouw toe gericht, in tegenstelling tot de planetaire verwoesting die de fossiele industrie tot op de dag van vandaag teweegbrengt”, aldus Kegel. Vorig jaar nog bepaalde het hooggerechtshof in de Urgenda-zaak dat de overheid verplicht is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maar vanwege de subsidies in deze sector wordt die doelstelling niet gehaald.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR