A12 Mobilisation Day

Action Training Social Gathering Training or Lecture

26 August 2023

13:00 to 21:00

Van Beuningenstraat 22, Rotterdam, Nederland

Price: Free

New rebels are welcome[English follows Dutch]

Leuk dat je naar de Mobilisatiedag wilt komen! Vul het onderstaande formulier in om uw aanwezigheid te bevestigen :)

Deze training is ter voorbereiding op komende acties. De mobilisatiedag omvat een geweldloze actietraining, een kunstdag en na afloop wordt een gemeenschapsdiner geserveerd met een documentaire over de havencampagne.

LET OP: een documentaireploeg zal de mobilisatiedag filmen, zodat u mogelijk op camera bent.

 

Programma


NVDA 13:00 - 15:00  • 🔴 hoe het is om deel te nemen aan een XR-actie en hoe we die organiseren,

  • 🔴 wat een Affinity Group is en het nut ervan tijdens een actie,

  • 🔴 wat de juridische gevolgen zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid,

  • 🔴 hoe wij bij XR aankijken tegen geweldloosheid en waar jij de grens trekt,

  • 🔴 de-escalatietechnieken die je kunt gebruiken.


Kunstcreatie 15:00 -


In volle XR-stijl gaan we toffe spandoeken en ander mooi materiaal maken voor aankomende acties. Voor benodigdheden wordt gezorgd, dus doe gewoon mee en breng je creatieve energie mee.

Maaltijd 18:00 –


Gezamenlijke (vegan) maaltijd met presentatie over de havenbedrijf campagne

 

[English]

Awesome that you want to come to the Mobilisation day! Please fill out the form below to confirm your attendance :)

This training is to prepare for upcoming actions. Mobilisation day will include an Non-violent action training, arts day and a community dinner will be served afterwards with a documentary about the harbour campaign

PLEASE NOTE : A documentary crew will be filming the mobilisation day so you might be on camera. 

 

Program


 NVDA 13:00 - 15:00  • 🔴 what it is like to take part in an XR action and how we organise them,

  • 🔴 what an Affinity Group is and its usefulness during an action,

  • 🔴 what the legal consequences of civil disobedience are,

  • 🔴 how we at XR view non-violence and where you draw the line,

  • 🔴 de-escalation techniques you can use.


ARTS day 15:00 –


In full XR style we will make some cool banners and other beautiful materials for upcoming actions.  Supplies will be provided so just join and bring your creative energies.

Diner 18:00


Community dinner with a presentation about the harbour campaign

Location

Stadskwekerij De Kas, Van Beuningenstraat 22, Rotterdam, Nederland