Demand 0 workshop

Training of lezing

14 januari 2024

15:15 tot 18:00

Fonteynenburghlaan 5, Voorburg

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
[English after Dutch]

🧭 Zondag/ Sunday 14th January


Start 15:30 tot 18:00. Inloop met thee en koffie vanaf 15:00
Locatie is de Rebel Base: De Dienstingang bij Fonteynenburghlaan 5, Voorburg. (niet de hoofdingang, loop naar de parkeerplaats aan de noord-oost zijde en steek die over naar het "dienstingang" bord)

🔥 WAT?


Klimaatrechtvaardigheid is het fundament van de missie van XR. De lokale groep in Haag heeft ‘Eis 0’ in 2022 formeel omarmd. Maar, wat betekent klimaatrechtvaardigheid eigenlijk? Wat bedoelen we daarmee? In deze interactieve workshop zullen we ons begrip van wat klimaatrechtvaardigheid is en voor ons betekent verbreden en verdiepen. De workshop is gebaseerd op deliberatie. Zo biedt het de ruimte om jouw/onze ideeën, ervaringen en vragen te delen. De workshop is bedoeld om het gesprek over klimaatrechtvaardigheid levendig te houden en onderdeel te maken van onze beweging - te (ont)leren en te groeien als gemeenschap en als individu.

🌈 WIE?


Deze workshop is voor rebellen van XR Den Haag en omstreken. Deze workshop is vooral bedoeld voor nieuwe mensen, maar zeker ook voor rebellen die meer bekend zijn met deze thema’s en al een tijdje actief zijn. Deze workshop is echt ontworpen om je te ontmoeten waar je bent, waar je ook bent in je leerreis, en moedigt ons aan om van elkaar te leren.

____

English:


Start 15:30 till 18:00. Doors open at 15:00 with coffee and tea
Location: Rebel Base 'De Dienstingang' at Fonteynenburghlaan 5, Voorburg. (not the main entrance, get to the parkinglot at the North-East side and cross it to the "dienstingang" sign)

🔥 WHAT?


Climate justice is the foundation of XR's mission. The local group in The Hague formally embraced 'Demand 0' in 2022. But what does climate justice actually mean? In this interactive workshop, we will broaden and deepen our understanding of what climate justice is and what it means to us. The workshop is based on deliberation, providing space to share your/our ideas, experiences, and questions. The goal is to keep the conversation about climate justice alive and make it part of our movement - to (un)learn and grow as a community and as individuals.

🌈 WHO?


This workshop is for rebels from XR The Hague and surrounding areas. It is designed for new people but is certainly also for rebels who are more familiar with these themes and have been active for a while. This workshop is designed to meet you where you're at, wherever you are on your learning journey. It encourages us to learn from each other.

Locatie

De Dienstingang (Haagse Rebel Base), Fonteynenburghlaan 5, Voorburg