Actie

21 januari 2024

12:00 tot 14:00

Fonteynenburghlaan 5, Voorburg

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen

Guerrilla Fashion: Take 2 👔 🩳


🇬🇧 English follows Dutch

Zondag 21 januari zijn we terug om de fast fashion-industrie aan te pakken. We gaan opnieuw het tegenovergestelde doen van stelen om onze boodschap over te brengen: fast fashion is een vuile industrie, die het ergste consumentisme aanmoedigt en onze planeet in gevaar brengt. Met een gratis verrassing willen we mensen ervan bewust maken dat ze betere opties hebben.

We zullen gratis tweedehands kleding in geselecteerde fast fashion-winkels plaatsen, als gratis alternatief voor klanten, met tags met enkele schokkende feiten over de branche. We hebben al veel kleding verzameld voor de actie.

We verzamelen op de Haagse Rebel Base: de Dienstingang op 21 januari 12:00.

Sluit je aan bij deze Signal Group met meer details over de actie: https://signal.group/#CjQKIPlrS2JqtMkNIED1xghoiifI5z7olcOUwovMfkzsCaxFEhABASDdayFphIRjcKgEc51o

We hopen je daar te zien, met liefde ❤️ en woede 🔥

 

Guerilla Fashion: Take 2 👔 🩳


Sunday 21st of January we will be back to take on the fast fashion industry. We are going to do the opposite of stealing, once more, to get our message across: Fast fashion is a dirty business, that encourages the worst of consumerism and endangers our planet. With a free surprise, we want to make people aware that they have better options.

We will place free second-hand clothes in selected fast fashion stores, as a free alternative for customers, carrying tags with some of the shocking facts about the industry. We have already gathered lots of clothes for the action.

We meet at the Rebel Base: de Dienstingang on Sunday 21st at 12:00.

Join our Signal group for more details about the action: https://signal.group/#CjQKIPlrS2JqtMkNIED1xghoiifI5z7olcOUwovMfkzsCaxFEhABASDdayFphIRjcKgEc51o

We hope to see you there, with love ❤️ and rage 🔥

 

Locatie

De Dienstingang (Haagse Rebel Base), Fonteynenburghlaan 5, Voorburg