Actie training - VOL/FULL!

Training of lezing

5 maart 2023

14:00 tot 17:00

Van Herveltplaats, Nijmegen, Nederland

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
ENGLISH BELOW
----------------------------------------------------------
VOL - Volgende actietraining op 18 maart!!

Om nieuwe rebellen voor te bereiden op geweldloze acties, organiseert XR Nijmegen maandelijks een training. Wil je meedoen met acties waar een risico bestaat op arrestatie, dan is het raadzaam om een training te volgen. Door deze training te volgen kun je ook geïnformeerd beslissen óf je aan een actie mee wilt doen.

Tijdens deze training leer je:

🌻hoe je je voorbereid op een actie van Extinction Rebellion;
🌻wat geweldloosheid voor Extinction Rebellen betekent en welke tactieken daarbij horen;
🌻hoe een eenvoudige blokkade in zijn werk gaat en wat er daarbij over je heen komt;
🌻hoe je tijdens een actie je mentale welzijn kunt waarborgen;
🌻wat een affiniteitsgroep is en hoe deze groepen tijdens acties functioneren;
🌻hoe een arrestatie verloopt en hoe je om kunt gaan met politieaanwezigheid;
🌻wat juridische consequenties van een actie kunnen zijn.

Na de training ben je voorbereid om aan een geweldloze actie van Extinction Rebellion mee te doen.

De training duurt ongeveer 3 uur. We starten stipt om 14:00. Optioneel kun je al van 11.30 tot 13:00 naar het Welkom café. Daarna is er van 13.00-13.45u ook nog een potluck lunch. Tijdens het Welkom café wordt verteld hoe XR is georganiseerd.

🌈 MELD JE AAN MET DEZE LINK 🌈
https://cryptpad.organise.earth/form/#/2/form/view/geQip31oUIp60BYn+Q60wg7OQ6Vr1dFT61kmkwoTKJE/
🌈 MELD JE AAN MET DEZE LINK 🌈

Deze training is een goede eerste kennismaking met Extinction Rebellion. Na de training ben je voorbereid om aan een actie mee te doen. Als je meer wilt leren over de organisatie of als je andere rebellen wilt leren kennen, raden we je aan naar een welkom-café of een potluck te komen.

Veel nieuwe rebellen hebben vragen over de juridische consequenties van burgelijke ongehoorzaamheid. Tijdens deze training komt de basis aan bod. Aan een actie gaat doorgaans ook een briefing vooraf, waarin de consequenties van de betreffende actie specifieker aan bod komen. Als je vaker aan acties meedoet, is het aan te raden een meer diepgaande legal-training te volgen.

Aanvullende informatie om het geleerde in de praktijk te brengen:

A12 actie 11 maart
De zesde A12-blokkade is op zaterdag 11 maart om 12:00 uur! Dit keer met duizenden mensen. Wij eisen een direct einde aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.
Weet je al zeker dat je meedoet? Klik hier om in de Telegram-groep te gaan.
Meer informatie: https://a12blokkade.nl

Eindhoven Airport 25 maart
Er is een Telegram kanaal waar iedereen in zit die deelneemt aan de luchthaven actie van 25 maart. In deze groep krijg je alle relevante informatie, zoals de datum en link voor de actie-briefing, een paklijst, belangrijke updates en meer.
Je kunt je hier voor die groep aanmelden.

----------------------------------------------------------
ENGLISH VERSION
----------------------------------------------------------
FULL - Next action training is March 18th

To prepare new rebels for non-violent actions, XR Nijmegen organises monthly training sessions. If you want to take part in actions where there is a risk of arrest, it is advisable to attend a training course. By following this training you can also make an informed decision about whether you want to participate in an action.

During this training you will learn:

🌻how to prepare for an Extinction Rebellion action;
🌻what non-violence means to Extinction Rebellion and what non-violent tactics are;
🌻how a simple blockade works and what joining a blockade involves;
🌻how to ensure your mental well-being during an action;
🌻what an affinity group is and how these groups function during actions;
🌻how an arrest works and how to deal with police presence;
🌻what legal consequences an action can have.

After the training, you will be prepared to join a non-violent action by Extinction Rebellion.

The training will last about 3 hours. We start at 14:00 sharp. If you like, you can visit the Welcome Café from 11.30h till 13:00h. After that there is a potluck lunch from 13.00h till 13.45h. During the welcome cafe we will tell something about how XR is organized.

🌈 SIGN UP USING THIS LINK 🌈
https://cryptpad.organise.earth/form/#/2/form/view/geQip31oUIp60BYn+Q60wg7OQ6Vr1dFT61kmkwoTKJE/
​​​​​​​🌈 SIGN UP USING THIS LINK 🌈

This training is a good first introduction to Extinction Rebellion. After the training, you will be prepared to join an action. If you want to learn more about the organisation or get to know other rebels, we recommend coming to a welcome café or a potluck.

Many new rebels have questions about the legal implications of non-violent disobedience. This training will cover the basics. An action is usually preceded by a briefing, in which the consequences of the specific action are explained in more detail. If you plan to join actions more often, a specific legal-training is recommended.

 

Additional information to put what you have learned into practice:

A12 action March 11

The sixth A12 blockade is on Saturday 11 March at noon! This time with thousands of people. We demand an immediate end to the annual 17.5 billion euros of fossil subsidies.

Already sure to take part? Click here to join the Telegram group.

More information: https://a12blokkade.nl

Eindhoven Airport 25 March

There is a Telegram channel that includes everyone participating in the airport action of 25 March. In this group you will get all relevant information, such as the date and link for the action briefing, a packing list, important updates and more.

You can sign up for that group here.

Locatie

van herveltplaats 5, Van Herveltplaats, Nijmegen, Nederland