Actie training (NVDA)

Actietraining Training of lezing

16 mei 2023

19:00 tot 22:00

Arnhem

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
ENGLISH BELOW
Om nieuwe rebellen voor te bereiden op geweldloze acties, organiseert XR Arnhem een training. Wil je meedoen met acties waar een risico bestaat op arrestatie, dan is het raadzaam om een training te volgen. Door deze training te volgen kun je ook geïnformeerd beslissen óf je aan een actie mee wilt doen.

Tijdens deze training leer je:

 hoe je je voorbereid op een actie van Extinction Rebellion;
 wat geweldloosheid voor Extinction Rebellen betekent en welke tactieken daarbij horen;
 hoe een eenvoudige blokkade in zijn werk gaat en wat er daarbij over je heen komt;
 hoe je tijdens een actie je mentale welzijn kunt waarborgen;
 wat een affiniteitsgroep is en hoe deze groepen tijdens acties functioneren;
 hoe een arrestatie verloopt en hoe je om kunt gaan met politieaanwezigheid;
 wat juridische consequenties van een actie kunnen zijn.

Na de training ben je voorbereid voor burgelijke ongehoorzaamheid tijdens een actie van Extinction Rebellion.

De training duurt ongeveer 3 uur. We starten om 19.00. Vanaf 18.45 kan je binnen komen lopen. Of kom naar de potluck om 18u.
Graag aanmelden via; xrarnhem@protonmail.com
Deze training is een goede eerste kennismaking met Extinction Rebellion. Na de training ben je voorbereid om aan een actie mee te doen. Als je meer wilt leren over de organisatie of als je andere rebellen wilt leren kennen, raden we je aan naar een potluck te komen.

Veel nieuwe rebellen hebben vragen over de juridische consequenties van burgelijke ongehoorzaamheid. Tijdens deze training komt de basis aan bod. Aan een actie gaat doorgaans ook een briefing vooraf, waarin de consequenties van de betreffende actie specifieker aan bod komen. Als je vaker aan acties meedoet, is het aan te raden een meer diepgaande legal-training te volgen.

ENGLISH

To prepare new rebels for non-violent actions, XR Arnhem organise a training. If you want to take part in actions where there is a risk of arrest, it is advisable to attend a training course. By following this training you can also make an informed decision about whether you want to participate in an action.

During this training you will learn

 how to prepare for an Extinction Rebellion action;
 what non-violence means to Extinction Rebellion and what non-violent tactics are;
 how a simple blockade works and what joining a blockade involves;
 how to ensure your mental well-being during an action;
 what an affinity group is and how these groups function during actions;
 how an arrest works and how to deal with police presence;
 what legal consequences an action can have.
 After the training, you will be prepared for civil disobedience during an Extinction Rebellion action.

The training will last about 3 hours. We start at 7 pm Walk in from 6.45 pm. Or join the potluck at 6pm

Location. De Pukkel Oude Velperweg 34a Arnhem

Sign up; xrarnhem@protonmail.com.

This training is a good first introduction to Extinction Rebellion. After the training, you will be prepared to join an action. If you want to learn more about the organisation or get to know other rebels, we recommend coming to a potluck.

Many new rebels have questions about the legal implications of non-violent disobedience. This training will cover the basics. An action is usually preceded by a briefing, in which the consequences of the specific action are explained in more detail. If you plan to join actions more often, a specific legal-training is recommended.

Locatie

oude velpwerweg 34a, Arnhem