Actietraining / Action training

Actietraining Training of lezing

27 augustus 2023

13:00 tot 16:00

Enschede

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
[English below]
In aanloop naar o.a. de volgende #StopFossieleSubsidies-actie op de A12 in Den Haag organiseren we op zondag 27 augustus een Actietraining in Enschede. Als je wil deelnemen aan onze burgerlijk ongehoorzame acties (met kans op arrestatie), is het belangrijk dat je een Actietraining volgt. Na je deelname aan deze training kun je ook met kennis van zaken beslissen óf je aan een actie mee wilt doen.

Tijdens deze training leer je:

🌻hoe je je voorbereidt op een actie van Extinction Rebellion;
🌻wat geweldloosheid voor jou persoonlijk betekent, wat het is voor Extinction Rebellion en welke tactieken daarbij horen;
🌻hoe een eenvoudige blokkade in zijn werk gaat en wat er daarbij over je heen komt;
🌻hoe je tijdens een actie je mentale welzijn kunt waarborgen;
🌻wat een ‘affiniteitsgroep’ en een ‘vinger’ is en hoe deze groepen tijdens acties functioneren;
🌻hoe een arrestatie verloopt en hoe je om kunt gaan met politieaanwezigheid;
🌻wat juridische consequenties van een actie kunnen zijn.

Veel nieuwe rebellen hebben vragen over de juridische consequenties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Tijdens deze training komt de basis aan bod. Aan een actie gaat doorgaans ook een briefing vooraf, waarin de consequenties van de betreffende actie specifieker aan bod komen.

Hoe dan ook ben je na de training voorbereid om aan een actie van Extinction Rebellion mee te doen.

Graag aanmelden via xrenschede@proton.me, eventuele taalvoorkeuren kun je hier ook kwijt. Hierna zul je de lokatie ontvangen.

--
To prepare for the StopFossilSubsidies-action on the A12 in The Hague we organise a new action training in Enschede on august 27th. If you want to participate in civil disobience actions (with a chance of arrest), it is important that you follow an action training. This training can also give you the knowledge and insights to decide whether or not you will participate in an action.

During this training you will learn:
🌻how to prepare for an Extinction Rebellion action;
🌻what non-violence means for you personally, for Extinction Rebellion and what tactics come into play;
🌻how to setup a simple blockade and what you can expect when in it;
🌻how to take care of your mental wellbeing;
🌻what affinity groups and fingers are and how they operate during actions;
🌻how an arrest can go and how to deal with police presence;
🌻what the legal consequences of an action can be.

A lot of new rebels have questions about legal consequences of civil disobedience. During this training the basics will be covered. Shortly before an action, briefings are organised, where the (legal) specifics of the action will be covered.

After this training you should be prepared to participate in an Extinction Rebellion action.

Sign up through xrenschede@proton.me, any language preferences can be mentioned as well. After this, you will receive the location.

Locatie

Enschede, Enschede


Organisatie

XR