Actietraining / Non Violent Direct Action training

Actietraining Training of lezing

14 januari 2023

13:00 tot 16:00

Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom bij dit evenement.
Please note: This training will be in Dutch, but if needed / on request bi-lingual or with translations in English.

English text follows Dutch.


In aanloop naar de volgende blokkade van de A12 in Den Haag (28 januari) is het natuurlijk hoog tijd voor een actietraining in Den Haag zelf! Zaterdag 14 januari ben je om 12:45 uur welkom in Grand Café Utopie (Waldeck Pyrmontkade 116). Ook voor deelname aan andere acties is deze training 100% geschikt. Aanmelden kan via de link verderop in deze aankondiging.Wil je meedoen met de acties van XR, dan is het zeer aan te raden van tevoren een Actietraining te hebben gehad. Om het even of je aan acties wil meedoen met een hoog risico op arrestatie, of juist niet. En ook als je dat voor jezelf nog niet helder hebt, is deze training dé plek om daar achter te komen.

Tijdens de training leer je alles over

🔴 hoe het is om mee te doen met een XR-actie en hoe we die organiseren,
🔴 wat een Affiniteitsgroep is en wat het nut is tijdens een actie,
🔴 wat de juridische gevolgen zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid,
🔴 hoe we bij XR aankijken tegen geweldloosheid en waar jij zelf de grens trekt,
🔴 de-escalatietechnieken die je kunt inzetten.


We zullen je er alles over vertellen! We doen wat oefeningen en er is voldoende tijd voor vragen. Na de training is de opzet dat je voor jezelf helder hebt of je mee gaat doen aan een verstorende actie, en zo ja, dat je daarvoor de juiste ‘tools’ hebt gekregen .

De training duurt van 13:00-16:00 uur . Vanaf 12:45 uur kun je naar binnen, wees alsjeblieft op tijd. 

Belangrijke aanvullende info:

Er is een Signal-groep waar iedereen in zit die deelneemt aan de A12-actie op 28 januari. In die groep krijg je alle relevante informatie, zoals datum en link voor de actie-briefing, een paklijst, belangrijke updates en zo meer.

Je kunt je hier voor die groep aanmelden: https://signal.group/#CjQKIJIjoz0Ggz5Pd4TtcsxwxvC99D8EaupJaxp9u4aFzoc0EhBSTVBwCsoecK9hAymPCwWIAhead of the next blockade of the A12 in The Hague (28 January), it is high time for an action training in The Hague itself! Saturday 14 January, you are welcome at Grand Café Utopie (Waldeck Pyrmontkade 116). This training is also 100% suitable for participating in other actions. For registration, please go to the link below.


If you want to participate in XR's actions, it is highly recommended to have had an Action Training beforehand. Regardless of whether you want to participate in actions with a high risk of arrest or not. And even if you don't have that clear to yourself yet, this training is the place to find out.

During the training you will learn all about
🔴 what it is like to take part in an XR action and how we organise it,
🔴 what an Affinity Group is and its usefulness during an action,
🔴 what the legal consequences of civil disobedience are,
🔴 how we at XR view non-violence and where you draw the line,
🔴 de-escalation techniques you can use.

We will tell you all about it! We will do some excersises and there is enough time for questions. After the training we hope you can make a more informed decision whether to join a disruptive action and if you already decided give you the proper ‘tools’ to do so.

The training is from 13:00 to 16:00h. Door is open at 12:45h, please be in time.

Please register here for this training!


 

Important additional info:

There is a Signal group that includes everyone participating in the A12 action on 28 January. In that group you will get all the relevant information, such as date and link for the action briefing, a packing list, important updates and so on.
You can sign up for that group here: https://signal.group/#CjQKIJIjoz0Ggz5Pd4TtcsxwxvC99D8EaupJaxp9u4aFzoc0EhBSTVBwCsoecK9hAymPCwWI

Locatie

Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag


Organisatie

Extinction Rebellion Nederland

welcome@extinctionrebellion.nl