Greenpeace Action training / Actietraining (EN)

Actietraining Training of lezing

11 juni 2023

13:00 tot 17:00

Boomgaardsstraat 69, Rotterdam

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom

(mass)action training (NVDA) - This training is to prepare for a mass action at Tata Steel organized by Greenpeace / Actietraining met Greenpeace


Action training People vs Polluters: Tata Steel | Rotterdam


[Nederlandse tekst hieronder]

Have no or little experience in taking action yet? No problem! For you, we organize an action training. A fun and educational afternoon with others who also want to take action for the climate. During the training you will find out whether you want to join the action at Tata Steel. And if you do, you will be well prepared! We advise everyone to take a training if you are participating in an action for the first time.

The training is suitable for different experience levels. Participants with more experience are welcome to share their experiences, make new contacts and refresh their skills. So if you want to join the action at Tata Steel, consider attending a training - not only for yourself, but also for your fellow activists!

During the training, we will prepare ourselves to stay safe during the action, but also to act effectively and efficiently. Special attention will be paid to explaining safety risks, legal information, forming and working with "affinity groups" and practicing specific action tactics.

The training starts at 13:00 and ends at 17:00 (walk-in from 12:45). We have a full program so come on time! It is very important to register for the training in time: if there are too few registrations, the training cannot take place. There is a maximum number of participants, if you want to be sure of a place, register as soon as possible!

The main language in this training is English. If a language barrier prevents you from participating, we can find a solution such as whisper translation into Dutch to make participation possible. If only Dutch speakers are present, the trainer team may decide, in consultation with the participants, to conduct the training in Dutch.

Action training People vs Polluters: Tata Steel | Rotterdam

[Nederlands]

Heb je nog geen of weinig ervaring met actievoeren? Geen probleem! Voor jou organiseren we een actietraining. Een leuke en leerzame middag met anderen die ook in actie willen komen voor het klimaat. In de training merk je vanzelf of je aan de actie bij Tata Steel mee wilt doen. En als je dat wilt, ben je meteen goed voorbereid! We raden iedereen aan om een training te volgen als je voor het eerst meedoet aan een actie.

De training is geschikt voor verschillende ervaringsniveaus. Deelnemers met meer ervaring zijn van harte welkom om hun ervaringen te delen, nieuwe contacten te leggen en hun vaardigheden op te frissen. Dus als je mee wilt doen aan de actie bij Tata Steel, overweeg dan om een training te volgen - niet alleen voor jezelf, maar ook voor je mede-activisten!

Tijdens de training zullen we ons voorbereiden om veilig te blijven tijdens de actie, maar ook om effectief en efficiënt te handelen. Speciale aandacht zal worden besteed aan het uitleggen van veiligheidsrisico's, juridische informatie, het vormen van en werken met "affiniteitsgroepen" en het oefenen van specifieke actietactieken.

De training begint om 13:00 uur en eindigt om 17:00 uur (inloop vanaf 12:45). We hebben een vol programma dus kom op tijd! Het is erg belangrijk om je op tijd in te schrijven voor de training: als er te weinig inschrijvingen zijn kan de training niet doorgaan. Er is een maximum aantal deelnemers, als je zeker wilt zijn van een plaats, schrijf je dan zo snel mogelijk in!

De voertaal in deze training is Engels. Als een taalbarriere je tegen houdt om mee te doen kunnen we een oplossing zoeken zoals fluistervertaling naar het Nederlands om deelneming toch mogelijk te maken. Mochten er enkel nederlandssprekende personen aanwezig zijn, dan kan het zijn dat het trainersteam besluit de training in overleg met de aanwezigen in het Nederlands te doen.

Sign up / schrijf je in —> https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-action-training-people-vs-polluters-tata-steel-rotterdam-608709044137


Locatie

Boomgaardsstraat 69, Rotterdam


Organisatie

Greenpeace