Demand Zero Workshop

Training of lezing

16 maart 2024

13:00 tot 17:00

Klaprooslaan 13B, Groningen

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
[English follows Dutch]

Nederlands

WAT IS EIS NUL? KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN!

Wil je meer te weten komen over wat klimaatrechtvaardigheid voor iedereen betekent in XR? Op een interactieve en aangrijpende manier kom je veel te weten.

We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.
In deze interactieve workshop zullen we ons begrip van wat klimaatrechtvaardigheid is en wat dit voor ons betekent verbreden en verdiepen. De workshop is gebaseerd op deliberatie. Zo biedt het de ruimte om jouw/onze ideeën, ervaringen en vragen (ook de 'domme') te delen. De workshop is bedoeld als startpunt om Eis 0 als lokale groepen formeel te omarmen. Het is een eerste stap, omdat we hopen en denken dat er nog vele gesprekken zullen volgen om klimaatrechtvaardigheid onderdeel te maken van onze beweging - te (ont)leren en te groeien als gemeenschap en als individu.

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor rebellen die nieuw en onbekend zijn met het thema klimaatrechtvaardigheid EN ook voor rebellen die meer bekend zijn met dit thema. Deze workshop is echt ontworpen om je te ontmoeten waar je bent, waar je ook bent in je leerreis, en moedigt ons aan om van elkaar te leren.

Taal: afhankelijk van de deelnemers is de workshop tweetalig.

Klik hier om je aan te melden!

 

English

WHAT IS DEMAND ZERO? CLIMATE JUSTICE FOR ALL!

Would you like to learn more about what climate justice for all means in XR? You will gain knowledge in an interactive and engaging way.

We demand a just transition that puts the needs and voices of those most affected by the climate crisis at the centre and holds accountable those most responsible for ecological devastation.
In this interactive workshop, we will broaden and deepen our understanding of what climate justice is and means to us. The workshop is based on deliberation. Thus, it provides the space to share your/our ideas, experiences and questions (including the 'silly' ones). The workshop is intended as a starting point to formally embrace Demand 0 as local groups. A first step because we hope and believe many more conversations will follow to make climate justice part of our movement - to (de)learn and grow as a community and as individuals.

For who?
This workshop is designed for rebels who are new and unfamiliar with the topic of climate justice AND also for rebels who are more familiar with these topics. This workshop is really designed to meet you where you are, wherever you are in your learning journey, and encourages us to learn from each other.

Language: depending on participants, the workshop is bilingual.

Click here to sign up!

Locatie

Klaproos, Klaprooslaan 13B, Groningen