Dinsdagdiner bij / Tuesday dinner at de Sering

Sociale bijeenkomst

31 januari 2023

18:00 tot 22:00

Rhôneweg 6, Amsterdam, Nederland

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
(English follows Dutch)

WAT IS DE SERING?
Elke dinsdagavond kun je voor een kleine donatie (EU 2,50-5) een tweegangen, vegan maaltijd krijgen aan de toonbank/bar. Tijdens de avond kan je kennis maken met mensen van Extinction Rebellion - een wereldwijd actieve beweging van mensen uit alle hoeken van de samenleving, die strijdt tegen voortdurende klimaatontwrichting, en voor een leefbare en rechtvaardige wereld.

De keuken is open tussen 18:00 en 21:00, maar je kan wat langer blijven. Neem vrienden mee, of als je al actief bij XR bent, met je affiniteitsgroepje!

Vraag bij de toonbank waar in de zaal er mensen van XR zitten - niet iedereen die komt is actief.

LOCATIE
Bij theaterbroedplaats de Sloot, op loopafstand van station Sloterdijk - Rhôneweg 6, 1043 AH Amsterdam.

RESERVERINGEN
Reserveringen zijn fijn en gewaardeerd via de website maar niet strikt nodig. Kom gerust!

OVER XR BIJ DE SERING
Wij denken dat als we een beweging willen zijn die langdurig druk uitoefent, we een gemeenschap moeten opbouwen die verder gaat dan online platforms en onregelmatige acties. Mede door corona en door de opkomst van online platforms zijn de meeste interacties die we met elkaar in XR hebben gehad online geweest. Door de afwezigheid van sociale interactie is ons momentum minder sterk, verdwijnt langzaam onze hoop, en keren onze klimaatangsten weer terug. We hopen dat een regelmatige bijeenkomst onze gezamenlijke band kan versterken en aanleiding kan geven tot nieuwe actie-ideeën die zich aan de eettafel vormen.

CONTACT
Voor vragen: mail naar info@desering.org. Meer informatie: https://desering.org.
-----------------------------------
WHAT IS DE SERING?
Every Tuesday evening you can get a two course vegan meal for a small donation (EU 2,50-5) at the counter/bar. During the evening you can get to know people from Extinction Rebellion - a worldwide active movement of people from all areas of society that fights against ongoing climate disruption and for a livable and just world.

The kitchen is open between 18:00 and 21:00, but you can stay longer. Bring some friends, or if you're already active in XR, with your affinity group!

Ask at the counter where in the space people from XR are sitting - not everyone who comes is active.

LOCATION
Walking distance from station Sloterdijk - Rhôneweg 6, 1043 AH Amsterdam.

RESERVATIONS
Reservations are helpful and appreciated through the website but not strictly necessary. Feel free to come!

ABOUT DE SERING AND XR
We believe that if we wish to be a movement that puts long-lasting pressure on institutions, we must build a community beyond online platforms and irregular actions. Partly due to covid and because of the rise of online platforms most of the interactions we have had with each other in XR has been online. With the absence of social contact our momentum may be flagging, hope withers, and climate despair more easily returns. We hope that a regular meetup can strengthen our bonds, and give rise to great action ideas that come to us around a dinner table.

CONTACT
For any questions: mail to info@desering.org. More info: https://desering.org.

Locatie

De Sering, Rhôneweg 6, Amsterdam, Nederland