Filmscreening: The Loud Spring - Amsterdam

Sociale bijeenkomst

14 december 2023

19:00 tot 22:00

Henri Polaklaan 9, Amsterdam

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
🎥🎬 Filmscreening The Loud Spring 🍿🍿

Een collectieve weg uit de klimaatcrisis door werkers en klimaatactivisten samen.

🧊☀️ Sinds het eerste VN-klimaatverdrag in 1992 werd afgesloten, is de jaarlijkse CO_2-uitstoot niet afgenomen. Sterker nog, alle klimaatconferenties ten spijt is deze met zestig procent gestegen. Hoe kan dat? Hoe zou een samenleving eruit zien die wel in staat is om de gevaarlijke ontwrichting van klimaatsystemen te beteugelen? Terwijl de klimaatbeweging beargumenteert dat de klimaatcrisis niet opgelost kan worden in een kapitalistisch systeem, ontbreekt het aan concrete politieke ideeën over hoe we een systeemverandering tot stand kunnen brengen. Het lijkt wel alsof we ons het eind van de wereld makkelijker voor kunnen stellen. dan het einde van het kapitalisme.

De documentaire THE LOUD SPRING (trailer) schetst aan de hand van interviews met wetenschappers, klimaatactivisten en vakbondsleden hoe de diepgaande verandering die we nodig hebben er wel uit zou kunnen zien.

🙎🙍‍♀️Na elke screening volgt een panelgesprek met mensen uit de klimaat- en vakbeweging om zo verschillende perspectieven te belichten.

🇳🇱 Let op: De film is afwisselend in het Duits en Engels met Nederlandse ondertiteling. Het panelgesprek is ook in het Nederlands.

💪 Lokaal georganiseerd met steun van Milieudefensie, Extinction Rebellion NL en Netwerk Klimaat FNV 💪

🎟️ Meld je aan via mail naar: Ko Hartman, ko.hartman@vereniging.fnv.nl
Een overzicht van alle screenings van The Loud Spring kan je op deze pagina vinden: milieudefensie.nl/doe-mee/kom-naar-de-vertoning-van-the-loud-spring. Let op, tickets via deze pagina zijn niet voor 14 december.