HEY ING! Stop fossiele financiering! Blokkade Hereplein

Actie

29 december 2023

10:00 tot 12:00

Hereplein, Groningen, Nederland

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
📷 📷 English below

⛔ 29 dec: BLOKKADE Hereplein ⛔

ING blijft miljarden in de fossiele industrie pompen, ondanks wetenschappelijke noodkreten en luide protesten van de klimaatbeweging. Daarom voeren we de druk op met een wegblokkade in Groningen 💪

🪧 WAT: wegblokkade voor ING kantoor 🚗🚙 (busbaan laten we vrij)
📍WAAR: Hereplein Groningen
⏰ WANNEER: vrijdag 29 dec 10:00

Onze eis: ⚠️⚠️⚠️ING: Stop fossiele financiering! ⚠️⚠️⚠️

➡️ Aanmeldlink

Achtergrond
Ondanks haar mooie woorden investeert de ING jaarlijks nog steeds miljarden in de fossiele industrie. Dit terwijl we in midden in een klimaatcrisis zitten en alles op het spel staat. Lees er meer over op de campagnesite: https://www.ingdebankvanfossielnederland.nl/

DIT MOET STOPPEN!!! Op 30 december zal er op de ring van Amsterdam een grote wegblokkade tegen de ING zijn. XR Noord voert op de 29e alvast de druk op. Eerder dit jaar stonden we al bij het Groningse filiaal voor een performance (april) en sit-in (augustus) maar ING blijft poen kiezen boven planeet.

Doe je mee? Er is een rol voor iedereen.

➡️ Aanmeldlink

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

⛔ Dec 29: BLOCKADE Hereplein ⛔

ING continues to pump billions into the fossil industry, despite scientific outcries and loud protests from the climate movement. That's why we're pumping up the pressure with a road blockade in Groningen 💪

🪧 WHAT: road blockade in front of ING office 🚗🚙 (bus lane will be left alone)
📍 WHERE: Hereplein Groningen
⏰ WHEN: Friday 29 Dec 10am

Our demand: ⚠️⚠️⚠️ING: Stop fossil funding! ⚠️⚠️⚠️

➡️ Sign-up link

Background
Despite its fine words, ING is still investing billions in the fossil industry every year. This while we are in the midst of a climate emergency and everything's at stake. Read more on ING's destructive policy on https://www.ingdebankvanfossielnederland.nl/

THIS MUST STOP!!! On 30 December there will be a large road blockade against ING on the Amsterdam ring road. XR Noord is already stepping up the pressure on the 29th. Earlier this year we already were at the Groningen branch for a performance (April) and sit-in (August) but ING continues to choose pennies over planet.

Are you in? There's a role for everyone.

➡️ Sign-up link

Locatie

Hereplein Groningen, Hereplein, Groningen, Nederland