ING Fossielvrij

Actie

22 april 2023

14:00 tot 17:00

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
English information follows Dutch

NEDERLANDS
We eisen dat ING Bank stopt met het financieren van de klimaatcrisis. We verzamelen op 22 april om 14:00 in de Folkingedwarsstraat, dan gaan we op mars naar Hereplein waar de demo zal plaatsvinden. Neem je XR vlaggen mee!

ING is niet de groene bank die ze zeggen te zijn. Het is een systeembank die miljarden heeft geinvesteerd in de fossiele industrie waarvan een heel groot deel zeer recent. Fossiel wordt niet afgebouwd maar uitgebreid.

XR nederland organiseerd met fossielvrij en milieudefensie op 23 april voor het hoofdkantoor een legale demo. Decentraal wil XR op 22 april bij de plaatselijke kantoren actievoeren. Op maandag 24 april is de aandeelhouders vergadering. Wij gaan meedoen met de decentrale actie op 22 april. We voeren actie voor het kantoor van ING tegen hun investeringen en bijdragen aan de fossiele industrie.

Wij roepen de ING bank en CEO Steven van Rijswijk op om de geldkraan naar olie, kolen en gas te sluiten en een leefbare rechtvaardige wereld mogelijk te maken. Doe je mee? Sluit je aan bij onze Signal groep.

 

ENGLISH
We demand that ING Bank stop financing the climate crisis. We will gather on April 22 at 14:00 in the Folkingedwarsstraat, then we will march to Hereplein where the demo will take place. Bring your XR flags!

ING is not the green bank they claim to be. It is a systemic bank that has invested billions in the fossil industry, of which a very large part very recently. Fossil is not being phased out but expanded.

XR Netherlands organizes a legal demo in front of the head office with fossilfree and milieudefensie on April 23. Decentralised XR wants to campaign at the local offices on April 22. The shareholders meeting will be held on Monday April 24. We will participate in the decentralized action on April 22. We are campaigning for the ING office against their investments and contributions to the fossil fuel industry.

We call on ING bank and CEO Steven van Rijswijk to stop the flow of money to oil, coal and gas and to make a livable righteous world possible. Are you in? Join our Signal group.