Klimaatcafé Vegan Dinner

Sociale bijeenkomst

12 maart 2024

17:30 tot 21:00

Klaprooslaan 13B, Groningen

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
[English follows Dutch]

Nederlands
Iedere dinsdag zijn alle rebellen, vrienden en andere geïnteresseerden van harte welkom in ons klimaatcafé om elkaar te ontmoeten en samen te eten, activiteiten te ondernemen, trainingen te volgen en acties voor te bereiden. Als bonus ontmoet je een groep aardige mensen die zich net als jij zorgen maken over de planeet.

Op 12 maart is er een vegan maaltijd. De maaltijd wordt bereid door onze vrijwilligers van het klimaatcafé en is elke keer anders. Als je allergieën hebt, geef dit dan bij ons aan zodat we kunnen kijken of je allergenen voorkomen in de maaltijd. Gezien het koken voor een grote groep is het niet mogelijk om met elke allergie rekening te houden.

Zaal open vanaf: 17:30
Diner: 18:00
Voorgestelde bijdrage: €5,-
Voor: Iedereen die interesse heeft in onze planeet en XR

Schrijf je hier in voor het diner!

 

English
Every Tuesday, all rebels, friends and other interested parties are welcome in our klimaatcafé to meet each other and eat together, participate in activities, follow trainings and prepare actions. As a bonus, you'll meet a group of nice people who care about the planet just like you.

On March 12 there will be a vegan meal. The meal is prepared by our volunteers from the klimaatcafé and is different every time. If you have any allergies, please let us know so that we can check whether your allergens are present in the meal. Considering we are cooking for a large group, it is not possible to take every allergy into account.

Walk in from: 17:30
Dinner: 18:00
Suggested contribution: €5,-
For: Everyone who is interested in our planet and XR

Sign up for dinner here!

Locatie

Klaproos, Klaprooslaan 13B, Groningen