LOW RISK ACTIE TEGEN CHEMOURS

Actie

23 september 2023

11:45 tot 14:00

Stationsplein, Dordrecht

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen

[EN below]


Kom op zaterdag 23 september samen met XR Drechtsteden in actie een tegen Chemours!


Al decennialang vergiftigd Chemours (voorheen DuPont) in en rondom Drechtsteden de omgeving met giftige PFAS ook wel ‘forever chemicals’ genoemd (zie Zembla afleveringen https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-pfas-doofpot). Dit moet zo snel mogelijk stoppen en de sterk vervuilde grond moet zo snel mogelijk opgeruimd worden! De gemeente Dordrecht en omstreken zijn hiervoor naar de rechter gestapt. Op 27 September wordt de uitspraak van de rechter verwacht. Het is daarom de perfecte timing om ons te laten zien en horen op 23 september voordat de rechter uitspraak zal doen.


Dus ook de hoogste tijd dat XR de handen bijeen slaat en massaal komt demonstreren tegen deze ziekmakende fabriek. Daarbij is XR Drechtsteden een beginnende groep dus hoe mooi is het als we met deze actie een kickstart kunnen geven en een grote opkomst kunnen realiseren 🤩

Het wordt een ludieke en low risk actie in de vorm van een mars van ongeveer 2 uur door de binnenstad van Dordrecht met een serieuze boodschap:

Chemours stop met het lozen van kankerverwekkende stoffen en ruim je rotzooi nu op!

Het wordt vooral een visuele actie waarin deze boodschap goed verbeeld zal worden dus neem al je mede rebellen en vlaggen mee! Aanmelden is niet nodig, we zullen om 11:45 verzamelen op het Stationsplein bij Dordrecht Centraal en vanaf daar rond 12 uur de binnenstad in trekken.

Dus houd 23 september vrij en zeg het voort!

Liefde en woede,

de actie en logistiek cirkel XR Drechtsteden🔥🔥🔥

 

Drechtsteden in action one against Chemours. For decades Chemours (formerly DuPont) has been poisoning the environment in and around Drechtsteden with toxic PFAS also known as 'forever chemicals' (see Zembla episodes https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-pfas-doofpot). This must stop as soon as possible and the highly contaminated soil must be cleaned up as soon as possible! The municipality of Dordrecht and surrounding areas have taken this to court. The court's ruling is expected on 27 September. It is therefore the perfect timing to show up and be heard on 23 September before the judge's ruling.

 

So also high time for XR to join hands and demonstrate en masse against this sickening factory. In addition, XR Drechtsteden is a fledgling group so how great is it if we can kickstart it with this action and achieve a large turnout 🤩

It will be a playful and low-risk action in the form of a march of about 2 hours through the city centre of Dordrecht with a serious message:

Chemours stop discharging carcinogenic substances and clean up your mess now!

It will mainly be a visual action in which this message will be well represented so bring along all your fellow rebels and flags! Registration is not necessary, we will gather at 11:45 at the Stationsplein near Dordrecht Central Station and from there we will move into the city centre around 12 o'clock.

So keep 23 September free and spread the word!

Love and anger,

the action and logistics circle XR Drechtsteden 🔥🔥🔥

https://development.extinctionrebellion.nl/groep/drechtsteden/

Locatie

Station Dordrecht, Stationsplein, Dordrecht