LUCHTALARM = KLIMAATALARM

Actie

4 december 2023

11:30 tot 12:30

Stationsplein 1, Hilversum

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
Klimaatalarm Stationsplein Hilversum voor klimaat en biodiversiteit

Maandag 4 december 2023 – Stipt om 12 u, als het luchtalarm gaat, voert Extinction Rebellion Gooi & Vecht wederom actie op het Stationsplein in om aandacht te vragen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Deze actie vindt elke eerste maandag van de maand plaats in 18 gemeenten door het hele land.

Het luchtalarm dient om ons voor te bereiden op noodsituaties, en de klimaat- en biodiversiteitscrisis is een noodsituatie. Nu nieuwsberichten over steeds snellere achteruitgang van het klimaat en de biodiversiteit dagelijkse kost zijn, maakt Extinction Rebellion duidelijk: het is al 5 over 12, de hoogste tijd voor urgente actie!

Tijdens het luchtalarm vindt een die-in plaats, wordt een toespraak gehouden en muziek gespeeld, met een nazit met koffie en thee.

Extinction Rebellion eist dat de Nederlandse overheid: - eerlijk is over de klimaat- en biodiversiteitscrisis, - doet wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen per 2025 naar netto nul te brengen en verder biodiversiteitsverlies te stoppen, en - een Burgerberaad inricht dat meebeslist over een rechtvaardige transitie. XR Gooi & Vecht roept daarnaast de media op om ernst van de klimaat- en biodiversiteitscrisis te erkennen, en daarmee de urgentie van snel handelen om onomkeerbare “tipping points” vóór te zijn, de consequenties van klimaatverandering te belichten en om altijd in deze materie gespecialiseerde wetenschappers aan het woord te laten.

De actievoerders: “Het is waanzin dat dan Nederlanders zich minder zorgen maken om de klimaatcrisis dan Duitsers, terwijl juist ons land voor 26% onder zeeniveau ligt en dooraderd is met rivieren die kunnen overstromen. Daarmee loopt onze bestaanszekerheid gevaar. We kunnen de volgende generatie niet op laten lossen wat wij nalaten. De media heeft een verantwoordelijkheid in deze crisis en moet daarnaar handelen”.

Locatie

Stationsplein Hilversum, Stationsplein 1, Hilversum