Open Sessie - Politie en politiegeweld tegen klimaatactivisten in Nederland

Actie Sociale bijeenkomst Training of lezing Vergadering

19 augustus 2023

13:00 tot 16:00

Leidsekade 117-118, Utrecht

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
English follows Dutch
Heb je je voor 8 augustus aangemeld? Meld je dan alsteblieft opnieuw aan omdat we problemen hadden met het formulier. Did you sign up before August 8th? Please sign up again as we had some issues with the form.

Datum: 19 augustus 2023 van 13:00-16:00 uur

Locatie: Muntmeesters Utrecht, Leidsekade 117-118, 3531 HD Utrecht

Op 19 augustus organiseert de XR Werkgroep Politiegeweld een open sessie voor rebellen om hun perspectieven te delen met betrekking tot politie en politiegeweld tegen klimaat/milieu activisten in Nederland. De werkgroep heeft een behoefte voor dit gesprek geobserveerd, omdat perspectieven binnen de beweging kunnen verschillen en het een uitdaging was om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De intentie is om een uitwisselingsronde te faciliteren om elkaars perspectieven te horen en te erkennen dat er verschillende perspectieven zijn, en te kijken wat dit brengt en wat we hiervan kunnen leren. Als je wil, is er naderhand tijd voor gezelligheid en sluiten we aan bij de activiteit van XR Utrecht.

Iedereen is welkom! De voertaal zal Nederlands zijn, maar je kunt ook in het Engels delen als dat prettiger voor je is.


Meld je alstjeblieft hier aan.

---------

Date: 19 augustus 2023 van 13:00-16:00 uur

Location: Muntmeesters Utrecht, Leidsekade 117-118, 3531 HD Utrecht

On 19th August, the XR Police Violence Working Group is organising an open session for rebels to share their perspectives with regards to police and police violence towards climate/environmental activists in the Netherlands. The working group observed the need for this, as perspectives can differ within the movement and it has been challenging to have a conversation about this.

The intention is to facilitate a sharing round to hear each others perspectives and acknowledge that there are different perspectives, and see what this brings and what we can learn from this. Afterwards there is the possibility for us to join the social activity of XR Utrecht.


Everyone is welcome! The main language will be Dutch, but you can also share in English if that is more comfortable for you.

Please sign up here.

Locatie

Muntmeesters, Leidsekade 117-118, Utrecht


Organisatie

Extinction Rebellion NL

XRNL-politiegeweld@protonmail.com