Rechtvaardigheid ná afschaffing van fossiele subsidies

Actie Sociale bijeenkomst Training of lezing Vergadering

18 oktober 2023

20:00 tot 21:45

Van Vroeckhuygsenstraat 46, Nijmegen

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
*EN below*

Er is een afbouwplan van fossiele subsidies op komst.. maar de afschaffing van de subsidies zal waarschijnlijk ook zorgen voor stijgende prijzen. Hogere energieprijzen, woonlasten en vervoerskosten.. Waar komt dit door? Hoe gaan we daarmee om? Hoe komen we tot een rechtvaardige maatschappij na het afschaffen van deze subsidies?

Op deze avond willen we verschillende groepen bij elkaar brengen. Om zo diverse perspectieven en ervaringen te delen en om samen sterker te staan in het bouwen aan een rechtvaardige maatschappij.

Kom 18 oktober naar de Klinker! We starten om 20.00u en ervoor is er soepcafé voor wie wilt! Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/t2Hy8dfHUX9yLSFY6

---------

There is a phase-out plan of fossil subsidies on its way... but the elimination of subsidies is also likely to cause rising prices. Higher energy prices, housing costs and transportation costs.... Where is this coming from? How do we deal with it? How do we achieve a just society after the removal of these subsidies?

On this evening we want to bring different groups together. To share diverse perspectives and experiences and to be stronger together in building a just society.

Come to the Klinker on October 18! We start at 8 p.m. and prior to that there will be soup cafe for those who like to have dinner first! You can register via this link: https://forms.gle/t2Hy8dfHUX9yLSFY6

Locatie

De Klinker, Van Vroeckhuygsenstraat 46, Nijmegen