Silent Rebellion Breda

Sociale bijeenkomst Training of lezing Vergadering

12 november 2023

11:45 tot 12:30

Breda, Nederland

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
De wereld staat in brand mede veroorzaakt door menselijk handelen en we weten niet hoe te blussen. Het denken alleen zal ons geen antwoorden geven op de vraag hoe te blussen, zie het citaat van Albert Einstein “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.🌻 Wat: Stilte Meditatie: Reis naar binnen
🌻 Wanneer: Iedere 2e zondag van de maand.

🌻 Tijd: 12.00u tot 12.30u.
🌻 Waar: Valkenberg te Breda (verzamelen om 11:45u bij de rode brug).Wil je erbij zijn? Vrije inloop! Vragen? Stuur een mailtje naar xrbreda@protonmail.com

De reis naar binnen kan ons meer duidelijkheid geven over de redenen waarom we handelen zoals we handelen en hebben gehandeld, waardoor we de verbinding zijn verloren met de aarde en de ons omringende wereld en kan ons tevens laten zien hoe die verbinding weer te herstellen. Stil zijn kan ons op een ander pad brengen. Zoals een van ons opmerkte: "Rust en stilte geeft veel beweging en tumult van binnen". Meestal gaan we die uit de weg door te gaan doen waardoor we de poort naar de wijsheid die daaronder ligt, in ieder van ons, over het hoofd zien.


Wijsheid die we heel hard nodig zullen hebben. Stilte meditatie kan ons helpen naar binnen te keren. Nog een citaat van Albert Einstein: "Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid".


Voel je vrij om aan te sluiten! Neem eventueel zelf een kussentje of bankje mee.