Sociocratie training / sociocracy training

Training of lezing

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen
-- English below --

SOCIOCRATIE TRAINING

Meld je aan via: https://cryptpad.organise.earth/form/#/2/form/view/TO8+zLTZmzoePzp2hyIvK9QUjXsvktInTO6N4rt1ND4/

Dit is een 3 uur durende training in de basisprincipes van gezamenlijke besluitvorming met behulp van sociocratie, zoals gebruikt binnen XR. We verkennen de valkuilen van samenwerken en bekijken hoe sociocratie deze problemen oplost. Tijdens de training krijg je veel mogelijkheden om de theorie in praktijk te brengen. We kijken met name naar:

- Basisprincipes van sociocratie
- Op instemming gebaseerde besluitvorming
- Cirkelstructuur
- Rollen en rolverkiezingen

Het is een must voor elke groep die goed met elkaar wil samenwerken. Vooral nuttig voor rebellen met weinig ervaring in sociocratie, degenen die de organisatiestructuur van XR beter willen begrijpen en als je wilt beginnen met het faciliteren van vergaderingen.
SOCIOCRACY TRAINING

Sign up here: https://cryptpad.organise.earth/form/#/2/form/view/TO8+zLTZmzoePzp2hyIvK9QUjXsvktInTO6N4rt1ND4/

This is a 3 hour immersion into the basics of collaborative decision making using sociocracy, as used within XR. We will explore the pitfalls of collaborative working and look at how sociocracy resolves these issues. During the training you will get many opportunities to put the theory into practice. We will look in partiular at:

- Basic princilpes of sociocracy
- Consent based decison making
- Circle structure
- Roles and role elections

It is a must for any group who wishes to work well with each other. Especially useful for rebels with little experience in sociocracy, those who want to understand the organisational structure of XR better and if you want to start facilitating meetings.

Locatie

Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen, Nederland