Stop Fossiele Subsidies: blokkade A12

English follows Dutch text

Op zaterdag 11 maart om 12:00 uur blokkeren wij met duizenden mensen de A12 en roepen wij vanaf die plek massaal en demonstratief de overheid op om te stoppen met fossiele subsidies! De fossiele sector wordt nog altijd met een jaarlijkse €17,5 miljard subsidies en belastingvoordelen gespekt, middenin de klimaatcrisis. Dat is olie op het vuur!

De afgelopen tijd zijn we via de media en tijdens support-demonstraties gesteund door tientallen maatschappelijke organisaties, honderden economen, klimaatwetenschappers en anderen. De A12, precies midden tussen het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Tweede-Kamergebouw in, kán niet symbolischer. Want de weg van het fossiele tijdperk loopt dood. Hoog tijd dat het beleid kantelt. Help je duwen? Wie meer info wil over waar die 17,5 miljard onder andere naar toe gaat, kan terecht op deze website.

 

Iedereen kan mee doen en iedereen is nodig. Doe mee in de rol die bij jou past!

Actievoeren is niet niks. Op 28 januari werd een recordaantal van 768 XR-rebellen gearresteerd. Voorafgaand werden er zelfs mensen van hun bed gelicht omdat ze het protest op de 28ste via sociale media aankondigden.

Daarom sturen we onze rebellen graag goed voorbereid op pad en bieden we de volgende mogelijkheden om mee te doen:

  1.  De arresteerbare rebellen volgen voorafgaand aan 11 maart een Actietraining in geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. We organiseren er heel veel, overal in het land. Kijk hier voor een Actietraining bij jou in de buurt!  Arresteerbare rebellen gaan de straat op en begrijpen dat arrestatie een mogelijke consequentie daarvan is. Wil je meedoen in deze rol? Meld je aan bij het Telegramkanaal.
  2. Leden van het Welzijnsteam (met ‘wellbeing’ op de rug van hun groene hesjes) zijn vaak ook arrestabel en zorgen voor het welzijn van iedereen tijdens een actie. Zo hebben zij water / snacks bij zich, kunnen uit de voeten met EHBO en zijn het aanspreekpunt voor emotionele ondersteuning. Wil je meedoen in deze rol? Meld je aan bij het Telegramkanaal.
  3. De mensen van Arrestanten-support hebben een ondersteunende rol en zitten daarom niet in een arrestabele rol. Met gejuich, een luisterend oor en een mini-picknick vangen zij de andere rebellen op na vrijlating uit het politiebureau. Dit is essenteel werk en heel leuk om te doen, ook als je niet bij de actie zelf aanwezig kan zijn. Klik hier om je op te geven voor deze taak.
  4. De supporters motiveren rebellen vanaf de zijlijn en geven body aan de demonstraties. Zij volgen de actie live, maar horen niet bij de arresteerbare groep. Ook zij zijn van groot belang, want hoe groter de supportersgroep, hoe beter. Wil je supporten? Kom dan om 12:00 uur naar de Prins Clauslaan ter hoogte van het Ministerie van EZK en het tijdelijke Tweede-Kamergebouw. Die laan loopt aan weerszijden van onze blokkade-plek op de A12 in de verdiepte rijbanen. Word lid van het speciale Supporters Telegramkanaal: https://t.me/A12supporters 

Hoe je ook meedoet, je kunt helpen anderen ook mee te krijgen! Stuur je vrienden, familie, kennissen en buren een selfie-met-oproep, en laat zien waar je voor staat door het aanpassen van je profielfoto. En deel een van de vele soorten A12-blokkade promo-plaatjes of print zo’n poster op A4-formaat en hang hem in je supermarkt, buurthuis, je eigen raam of waar je maar wilt.

Tot ziens om 12:00 uur op of bij de A12 in Den Haag op zaterdag 11 maart!

 

 

On Saturday 11 March at 12:00, we will block the A12 motorway with thousands of people and from that spot we will massively and demonstratively call on the government to stop fossil subsidies! The fossil sector is still being bailed out with an annual €17.5 billion in subsidies and tax breaks in the midst of the climate crisis. That’s like pooring oil on the fire!

Recently, through the media and at support demonstrations, we have been backed by dozens of NGOs, hundreds of economists, climate scientists and others. The A12, right in the middle between the Ministry of Economic Affairs & Climate and the Houses of Parliament, could not be more symbolic. Because the road of the fossil fuel era is a dead end. It’s high time for a policy tipping point. Will you help push? More info on the amount of 17.5 billion euro can be found on this website (in Dutch).

 

Everyone can participate and everyone is needed. Take part in the role that suits you!

  1.  Arrestable rebels attend a Non-Violent Direct Action training prior to 11 March. We organise lots of them, all over the country. Check here for an NVDA training near you! Arrestable rebels take to the streets and understand that arrest is a possible consequence. Would you like to take on this role? Sign up to the Telegram channel.
  2. Members of the Wellbeing Team (with ‘wellbeing’ on the back of their green vests) are often also arrestable and take care of everyone’s wellbeing during an action. For example, they carry water/snacks, are able to handle first aid and are the point of contact for emotional support. Would you like to take on this role? Sign up to the Telegram channel.
  3. The people of Arrestee Support have a supporting role and are therefore not in an arrestable position. With cheers, a listening ear and a mini picnic, they welcome other rebels after release from the police station. This is essential work and great fun to do, even if you cannot be present at the action itself. Click here to register for this task.
  4. Supporters motivate rebels from the sidelines and give body to the demonstrations. They are watching the action live, but are not part of the arrestable group. They too are of great importance, because the bigger the supporter group, the better. Want to support? Then come at noon to the Prins Clauslaan near the Ministry of Economic Affairs and the temporary Parliament buildings. That avenue runs on either side of our blockade spot on the A12 in the sunken lanes. Join the special Supporters Telegram channel: https://t.me/A12supporters

Whatever way you participate, you can help bring along others as well! Send to your friends, family, acquaintences and neigbours a selfie-with-call-to-action, and show your position by adjusting your profile picture. And share one of the many brands of A12-blockade promo-pics or print such a poster on A4 size and hang it in your supermarket, community centre, your own window or wherever you see fit.

See you on or near the A12 on Saturday March 11th!

 

 

 

 

 

Details
Date:

maart 11

Time:

12:00

Evenement Categorie:

Actie

Event Tags:

blokkade, Demonstratie, stop fossiele subsidies

Organisator

Extinction Rebellion NL

Email: info@extinctionrebellion.nl
Locatie

Den Haag

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR