Wellbeing (GGZ, LGZ) & de-escalation training

Actietraining Introductie tot XR Sociale bijeenkomst Training of lezing

26 augustus 2023

13:00 tot 21:00

Van Beuningenstraat 22, Rotterdam, Nederland

Prijs: Gratis

Speciaal voor nieuwe rebellen
[English follows Dutch]

 
Het toenemende aantal en de omvang van onze acties vereisen meer rebellen met vaardigheden om ervoor te zorgen dat het veilig blijft voor alle deelnemende rebellen en vreedzaam blijft na de actieconsensus. We hebben een aantal ervaren rebellen nodig om getraind te worden voor de-escalatie en well-being rollen.


Programma


Well being- en de-escalatietraining 13:00 - 15:00  • Welzijn richt zich op het verzorgen van rebellen tijdens acties en de-escalatie richt zich op het oplossen van gespannen situaties die tijdens een actie kunnen ontstaan. 


Kunstcreatie 15:00 -


In volle XR-stijl gaan we toffe spandoeken en ander mooi materiaal maken voor aankomende acties. Voor benodigdheden wordt gezorgd, dus doe gewoon mee en breng je creatieve energie mee.

Maaltijd 18:00 –


Gezamenlijke (vegan) maaltijd met presentatie over de havenbedrijf campagne

 

[English]

The increasing number and size of our actions require more rebels with skills to make sure it remains safe for all participating rebels and stays peaceful following the action consensus. We need some experiences rebels to be trained for de-escalation and well-bring roles.

Program


 De-escalation and well-being training 13:00 - 15:00


Well-being focuses on taking care of rebels during actions and de-escalation focuses on how to diffuses tense situation that can arise during an action.

ARTS day 15:00 –


In full XR style we will make some cool banners and other beautiful materials for upcoming actions.  Supplies will be provided so just join and bring your creative energies.

Diner 18:00


Community dinner with a presentation about the harbour campaign

Locatie

Stadskwekerij De Kas, Van Beuningenstraat 22, Rotterdam, Nederland