Extinction Rebellion bekladt kantoor Havenbedrijf Rotterdam met rode verf

03/10/2023

Het Havenbedrijf heeft bloed aan zijn handen, zowel lokaal als internationaal.

Vanmiddag, op 03 oktober om 14.00, hebben rebellen van de actiegroep Herover de Haven van Extinction Rebellion, gezamenlijk met de actiegroep Kappen met Kolen het kantoor van het Havenbedrijf Rotterdam aan de Wilhelminakade beklad met rode verf. Met deze protestactie vraagt Extinction Rebellion aandacht voor de hoofdrol die de haven van Rotterdam speelt in de klimaatcrisis, en de langdurige mensenrechtenschendingen in Colombia.

“Het Havenbedrijf is een centrale speler in de klimaatcrisis. Het is de meest vervuilende haven in Europa [1]. Ondanks beweringen over duurzaamheid, blijft het Havenbedrijf sterk leunen op vervuilende kolen, olie en gas. “Ook de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat, die samen 100% van de aandelen van het Havenbedrijf bezitten, ontduiken hun verantwoordelijkheid”, aldus Victor van de actiegroep Herover de Haven van Extinction Rebellion. 

De gevolgen zijn dodelijk; jaarlijks sterven duizenden mensen door deze nalatigheid, volgens onderzoek van Follow the Money en Apache [2]. Uit de haven komen talloze giftige en vervuilende stoffen vrij. Stoffen die wij vervolgens weer inademen. Boosdoeners zijn onder andere de uitstoot van giftige stoffen die vrijkomen bij de productie van olie en plastic, door petrochemische bedrijven als Shell, BP en Exxon Mobil. Fijnstof en kankerverwekkende stoffen als benzeen en PCB’s zijn bekende ziekmakers. De omwonenden van de haven en in het bijzonder de havenmedewerkers staan vooraan in de rij als het gaat om het inademen van giftige en ziekmakende stoffen.

Havenbedrijf houdt mensenrechtenschendingen in stand.

Maar ook buiten onze landsgrenzen heeft het Havenbedrijf bloed aan zijn handen. In de Cesar regio van Colombia zijn sinds 1996 ten minste 3.100 mensen vermoord, en meer dan 55.000 boeren van hun land verdreven voor de steenkolen die de Rotterdamse haven nog steeds importeert [3]. Boeren die opkomen voor hun rechten worden er dagelijks door illegale gewapende groepen bedreigd en krijgen geen bescherming van politie en leger. Het Havenbedrijf heeft, ondanks hun kennis van deze langdurige mensenrechtenschendingen, geen concrete bijdrage geleverd aan de verbetering van de mensenrechtensituatie in Colombia. Dit is in strijd met internationale OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Jaap Jamin van de actiegroep Kappen met Kolen noemt dit ronduit onacceptabel. “Het Havenbedrijf moet per direct alle kolenimport stilleggen totdat gegarandeerd kan worden dat deze bloedkolen vrij is”.

Havenbedrijf staat een oplossing voor de klimaatcrisis in de weg.

Dat het Havenbedrijf niet bereid is om zich aan zijn eigen gestelde klimaatdoelen te houden, blijkt nogmaals uit het gesprek dat Kappen met Kolen en Extinction Rebellion hadden met het Havenbedrijf op maandag 2 oktober. Victor van de actiegroep Herover de Haven van Extinction Rebellion, licht toe:  “Uit ons gesprek blijkt nogmaals dat het Havenbedrijf op de hoogte is van de problemen die de havenindustrie veroorzaakt. Tegelijkertijd weigert het Havenbedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Hiermee kiest het Havenbedrijf ervoor om de belangen van de fossiele industrie te blijven faciliteren, ten koste van het publieke belang. Het is hoog tijd dat het Havenbedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt. Door te kijken naar wat wél kan, in plaats van zich te verbergen achter smoesjes”.

Hoewel een grote omslag nodig is om de fossiele verslaving van het Havenbedrijf te doorbreken, blijft het Havenbedrijf de vervuilers beschermen. Het Havenbedrijf staat een oplossing voor de klimaatcrisis in de weg en heeft daarmee bloed aan zijn handen.

Daarom komen Herover de Haven en Kappen met Kolen gezamenlijk in actie. Wij roepen het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat op om uiterlijk in 2030 de Rotterdamse haven fossielvrij te maken, per direct te stoppen met alle kolenactiviteiten, en te zorgen voor een rechtvaardige transitie voor havenwerkers.

Wat is Extinction Rebellion?

Extinction Rebellion (XR) strijdt wereldwijd voor de bescherming van al het leven op aarde. Leden van XR voeren geweldloze, disruptieve en creatieve acties om de druk op overheden op te voeren zodat die in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Momenteel hebben meer dan tweehonderdduizend mensen zich in meer dan zestig landen wereldwijd aangesloten. XR bestaat uit gewone mensen, uit alle hoeken van het land en alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de levens van huidige en toekomstige generaties. In Nederland zijn 45 lokale groepen actief.

Wat is Herover de Haven?

Herover de Haven is een collectieve inspanning om van de Rotterdamse haven een haven voor het volk en de planeet te maken. De haven is een publiek bedrijf, maar staat nu alleen maar  ten dienste van private winst. Daarom komen we in actie. Door middel van ontwrichtende acties tegen degenen die winst boven mensen stellen, eisen wij: een einde aan de fossiele haven in 2030; groene banen voor arbeiders; schone lucht voor iedereen en zeggenschap voor de Rotterdammers over hun toekomst. Wij roepen het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat op om uiterlijk in 2030 de Rotterdamse haven fossielvrij te maken, en te zorgen voor een eerlijke groene transitie voor havenwerkers. Rotterdammers en havenmedewerkers verdienen een haven die hun gezondheid en de klimaatdoelen vooropstelt.

Klik hier voor meer informatie over Herover de Haven.

Wat is Kappen met Kolen?

Kappen met Kolen is een groep bezorgde burgers die willen dat het gebruik van kolen – de meest schadelijke fossiele brandstof – zo snel mogelijk wordt beëindigd. Daartoe blokkeren we op aangekondigde momenten stukken spoor die uitsluitend voor kolentransport worden gebruikt. Onze acties zijn dus niet gericht op het veroorzaken van overlast, maar op het fysiek tegenhouden van kolentransporten om te voorkomen dat de betreffende kolen worden verstookt.

 MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR