Extinction Rebellion bezet stadhuis Amsterdam bij actie tegen kolen

30/03/2023

Vandaag eisen tientallen rebellen dat gemeente Amsterdam verantwoordelijkheid neemt voor haar rol in de klimaatcrisis en per direct stopt met het kolentransport via de Amsterdamse Haven. Voor getroffen medewerkers moet een rechtvaardig sociaal plan worden ingericht. De raadscommissievergadering werd kort verstoord door rebellen die een verklaring voorlazen. Bij deze vergadering waren de raadsleden en wethouders aanwezig die verantwoordelijk zijn voor het zee- en luchthavenbeleid van de gemeente. 

Extinction Rebellion: “Het is totaal onverantwoord dat Amsterdam, dat als 100% eigenaar van het Havenbedrijf jaarlijks tientallen miljoenen dividend opstrijkt, in een escalerende klimaatcrisis letterlijk steeds meer kolen op het vuur gooit. De klimaatschade die het Havenbedrijf hiermee toebrengt is gigantisch. De hoeveelheid kolen die via de Amsterdamse Haven werd verhandeld zorgde in 2021 voor extreme klimaatschade, te vergelijken met driemaal de CO2-uitstoot van mega-vervuiler Tata. Er vallen nu al vele doden als gevolg van klimaatverandering en dat zal alleen maar toenemen. Daarnaast gaat kolenwinning gepaard met grove mensenrechtenschendingen (‘bloedkolen’)”. [1]

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ecologische schade. Daarom eisen wij vandaag dat het kolentransport via de Amsterdamse Haven direct wordt gestopt en dat de betrokken medewerkers een rechtvaardig sociaal plan krijgen aangeboden. We vertrekken niet voordat aan onze eis is voldaan.“ 

De beweging stelt voor dat de vrijgekomen ruimte in Amsterdam goed kan worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.

In 2019 riep de gemeente Amsterdam de klimaatcrisis uit, werd de Hemweg-kolencentrale gesloten en een afbouwprogramma voor kolenhandel tot 2030 ingezet.[2] De afgelopen tijd is de kolenhandel echter juist weer toegenomen. In 2021 steeg het volume met maar liefst 41% tot 10 miljoen ton. Aangezien bij verbranding per ton kolen ongeveer 3 ton aan CO2 vrijkomt, betreft de uitstoot van deze kolen ongeveer 30 miljoen ton (vergelijk: heel NL was 168 miljoen ton in 2021). Voor 2022 zijn nog geen cijfers bekendgemaakt maar deze zijn vrijwel zeker nog hoger dan voor 2021.

Extinction Rebellion: “Wij accepteren niet langer dat de gemeente het fossiele dividend belangrijker vindt dan de toekomst van het leven op aarde. Wij vragen de gemeente Amsterdam niets meer dan simpelweg te doen wat nodig is, gebaseerd op de wetenschappelijke feiten. Eerder zijn we al in gesprek geweest met het Havenbedrijf en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente. We hebben ingesproken bij de raad en petities getekend. Er is vele malen gedemonstreerd op het spoor om kolentreinen tegen te houden. Dit alles leverde niets op. De maat is vol. Wij zijn de natuur die zichzelf verdedigt en gaan vreedzaam tot het uiterste om de kolen uit de Amsterdamse Haven te krijgen.”

Afgelopen week riep het IPCC overheden en bedrijven wereldwijd nog maar weer eens met grote klem op om met grote stappen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar 0 te brengen, te beginnen met de meest vervuilende brandstof: kolen. VN-Chef Guterres sprak van een tikkende klimaatbom. De 1,5 graden limiet van ‘Parijs’ dreigt uit zicht te verdwijnen wanneer radicale, directe stappen uitblijven om naar ‘0’ uitstoot te gaan. Het nog beschikbare ‘koolstofbudget’ zal binnen 8 tot 10 jaar zijn uitgeput als we de emissies in de tussentijd niet fors omlaag brengen.

Foto’s: https://www.instagram.com/jamespetermeier/

Bronnen:
[1] https://www.somo.nl/nl/europa-negeert-uitbuiting-als-het-gaat-om-steenkool-uit-%20colombia/
[2] In het jaarverslag van 2020 (blz. 9) zegt Port of Amsterdam: “Er is een begin gemaakt met de afbouw van de kolenoverslag in de Amsterdamse haven.”

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR