Extinction Rebellion blokkeert A12 en eist einde aan fossiele subsidies; politie treedt meteen op en schendt demonstratierecht

06/07/2022

De fossiele industrie ligt op ramkoers met het klimaat en vereist radicaal overheidsingrijpen

 

Vandaag, woensdag 6 juli vanaf 12.00 uur, blokkeerden zo’n negentig rebellen van Extinction Rebellion op vreedzame wijze de A12 in Den Haag. Het ging om het deel van de Utrechtsebaan tussen het tijdelijke Tweede Kamergebouw en het Ministerie van Economische Zaken. Binnen een half uur werden zij door de politie gevorderd te vertrekken, waarna zo’n vijftig rebellen bleven zitten. Daarop begon de politie met arrestaties waarbij een aantal van rebellen zonder noodzaak geboeid werden. Ook werden enkele rebellen al gearresteerd voor de actie goed en wel begonnen was.

De groep eist een onmiddellijke einde aan de jaarlijks ruim 17 miljard subsidies voor olie, kolen en gas. Woordvoerder Lucas Winnips: “Het IPCC-rapport laat zien dat de uitstoot van broeikasgassen radicaal omlaag moet, maar in plaats daarvan blijft onze overheid fossiel stimuleren. Dit leidt tot 3 graden opwarming in 2100: klimaatchaos en massasterfte van planten, dieren en mensen. Het subsidiëren van bedrijven die de klimaatcrisis verergeren, is pervers en misdadig.”

 

Jaarlijks 17,5 miljard staatssteun aan fossiele brandstoffen

Onderzoek op basis van publieke bronnen wijst uit dat in Nederland jaarlijks tenminste 17,5 miljard euro staatssteun wordt gegeven aan fossiele bedrijven.[1] Dat is een veelvoud van de uitgaven aan klimaatbeleid. Ondertussen escaleert de klimaatcrisis sneller dan verwacht. De laatste zeven jaar waren de warmste jaren ooit gemeten en de crisis heeft steeds grotere impact op de voedselvoorziening. Vorig jaar zijn naar schatting 250.000 kinderen in Afrika van de honger gestorven als gevolg van de klimaatcrisis. Woordvoerder Amber Daal: “De levens van miljoenen mensen over de hele wereld worden nu al geraakt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis. Toch gooit onze overheid nog steeds olie op het vuur door de grootste veroorzakers van klimaatverandering met 322 miljoen per week te subsidiëren.”

 

Politie Den Haag grijpt direct in bij A12 blokkade

De blokkade op de A12 startte om 12.00 uur. Zo’n negentig rebellen blokkeerden de Utrechtsebaan. Binnen een half uur begon de politie met het verwijderen van de blokkade. Ongeveer vijftig rebellen bleven in de blokkade zitten nadat zij door de politie gevorderd waren te vertrekken. De politie ging daarop over tot arrestaties, waarbij een deel van de rebellen zonder noodzaak is geboeid. Ook zijn enkele rebellen al gearresteerd voor de actie goed en wel begonnen was. Deze schendingen van het demonstratierecht contrasteren met recente acties van andere groepen.

Ook tijdens de Klimaatrebellie in oktober 2021 trad dit corps excessief op tegen vreedzame demonstranten en hetzelfde geldt voor de recente sit-ins bij de Belastingdienst op woensdag 22 en 29 juni 2022. Woordvoerder Chris Julien: “Demonstreren is een recht. De klimaat- en ecologische crisis raakt ons allemaal. We roepen heel Nederland op zich aan te sluiten bij onze eis voor een onmiddellijk einde aan fossiele subsidies.”

 

‘Geen melkkoe’

Onze overheid subsidieert niet alleen de fossiele industrie met 17,5 miljard per jaar, zij is ook niet eerlijk over hoeveel geld er naar fossiel gaat.[1] Extinction Rebellion voert al langere tijd actie voor een einde aan deze fossiele subsidies, ondermeer met vreedzame bezettingen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Financiën, en op 22 en 29 juni het kantoor van de Belastingdienst in Den Haag. Bij de laatste acties werden 39 mensen gearresteerd.

In het regeerakkoord is opgenomen dat de afbouw van financiële prikkels voor fossiele brandstoffen wordt onderzocht, maar dat is volgens Extinction Rebellion uitstelgedrag. Woordvoerder Rozemarijn van ‘t Einde: “Dat is veel te vrijblijvend. Uit de protesten rondom de gaswinning, de lozing van afvalwater in Twente en de nieuwe boringen onder woningen in Rotterdam, blijkt wel dat er geen draagvlak meer in de samenleving is voor de fossiele industrie. Nederland is geen melkkoe voor buitenlandse multinationals zoals Shell en Exxon die met miljardenwinsten voor hun aandeelhouders weglopen. Het moet afgelopen zijn met het stimuleren van deze schadelijke sector met ongekende hoeveelheden belastinggeld.”

 

Bronnen: 

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR