Extinction Rebellion blokkeert industriespoorlijn en toegangswegen in havengebied Rotterdam, en verkeersader in Rotterdam centrum, legt niet alleen kolentransporten maar ook de transportband naar kolencentrale Onyx stil

24/05/2022

Extinction Rebellion blokkeert industriespoorlijn en toegangswegen in havengebied Rotterdam, en verkeersader in Rotterdam centrum, legt niet alleen kolentransporten maar ook de transportband naar kolencentrale Onyx stil

Als de overheid grootvervuilers niet aanpakt doet Extinction Rebellion dat 

Sinds 12.30 uur vandaag hebben meer dan driehonderd rebellen van Extinction Rebellion blokkades opgeworpen in het havengebied en centrum van Rotterdam. Meerdere rebellen hebben zich vastgeketend aan een industriespoorlijn om zo kolentransporten te stoppen. Ook hebben zij de transportband die kolen naar de centrale vervoerd stilgelegd. Daarnaast blokkeren zij twee toegangswegen naar de Onyx kolencentrale en het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), en een belangrijke verkeersader in het centrum van Rotterdam: het Weena tegenover het hoofdkantoor van Shell NL. Natuurlijk is de keuze voor grootvervuilers Onyx, het EMO en Shell NL niet toevallig. Toch zijn de acties niet alleen tegen deze bedrijven gericht maar tegen de fossiele industrie als geheel. Het IPCC-rapport laat zien dat we nog een paar jaar hebben om de ergste gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis te voorkomen. Daarom eist Extinction Rebellion het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie voor werkers. Als de regering niet optreedt tegen grootvervuilers komt Extinction Rebellion massaal en economisch disruptief in actie.

 

Blokkades bij kolencentrale Onyx en EMO in Rotterdams havengebied en hoofdkantoor Shell NL in Rotterdam Centrum, blijf op de hoogte via Telegram

Meer dan driehonderd rebellen hebben blokkades opgezet op vier locaties. Voor het blokkeren van de industriespoorlijn gebruiken zij speciale rails lock-ons die niet van de rails loskomen, voor de blokkades van de toegangswegen in het havengebied gebruiken ze monkeys in de vorm van olievaten gevuld met cement, lock-ons die eruit zien als pijpleidingen, en tripods. De transportband die de Onyx kolencentrale van kolen voorziet is stilgelegd. De blokkade op het Weena is opgezet met twee personenauto’s en lock-ons.

Locaties havengebied:

Locatie centrum:

  • Wegblokkade: Weena 70, ter hoogte van het hoofdkantoor van Shell NL.

Alle blokkades zijn geweldloos. De politie is aanwezig. Houd voor meer informatie de Telegram broadcast voor journalisten in de gaten en mogelijk ook aanvullende persberichten. Telegram broadcast: https://t.me/+Jcrgpo_uQuI3YWE0

 

Onyx kolencentrale blijft ondanks afspraken open, EMO heeft jaarlijkse overslag van ongeveer 14 miljoen ton kolen

In maart 2022 maakte investeerder Riverstone bekend de Onyx kolencentrale open te houden, ondanks de gemaakte afspraken met de regering en de 212,5 miljoen te ontvangen subsidie. De sluiting ervan zou de jaarlijkse CO2-uitstoot terugbrengen met ongeveer 3 megaton.[1] Rob Jetten, Minister van Klimaat en Energie, noemde dit een “grote teleurstelling” maar deed niets. Opvallend: vorige week lag de Onyx kolencentrale een aantal dagen stil. Dit omdat Riverstone, door de ondoordachte manier waarop de compensatieregeling van de regering in elkaar steekt, het meest geld opstrijkt door de kolencentrale open te houden maar niet aldoor te gebruiken.[2] Woordvoerder Akelei de Lange: “De beslissing om de Onyx kolencentrale open te houden is slecht voor het klimaat en voor de werknemers van het bedrijf, die gebukt gaan onder aanhoudende baanonzekerheid en hoge werkdruk. Omdat de regering geen actie onderneemt tegen deze grootvervuiler doet Extinction Rebellion dit met een massale economisch disruptieve actie.” Het EMO bevindt zich ook in het gebied. Dit bedrijf draagt met een jaarlijkse overslag van ongeveer 14 miljoen ton kolen stevig bij aan de klimaat- en ecologische crisis.

 

IPCC-rapport laat zien: nu stoppen met fossiele industrie

Het IPCC-rapport is duidelijk: om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 dalen.[3] De situatie is zo ernstig dat we zelfs in dat scenario tijdelijk over 1,5 graad opwarming heen gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Helaas zien we de urgentie niet terug in de daadwerkelijke uitstoot. De Global Energy Review van 2021 van het IEA laat zien dat er in 2021 36.6 miljard ton CO2 is uitgestoten, de grootste uitstoot ooit.[4] Investeringen in schone energie blijven een factor drie tot zes achter bij het niveau dat in 2030 nodig is om opwarming onder de 2 graden te houden [3], om van 1,5 graad maar te zwijgen. Ondertussen vergroent de fossiele industrie in woorden, maar nooit in daden. Woordvoerder Akelei de Lange: “Na decennia van greenwashing staat als paal boven water dat de fossiele industrie het leven op aarde moedwillig vernietigt. Overheden moeten het einde van de fossiele industrie radicaal afdwingen.”

 

Klimaatrechtvaardige transitie

Het einde van de fossiele industrie vereist een grote omslag en die gaat niet zonder slag of stoot. De komende jaren moeten de klimaatbeweging, werknemers en vakbonden de handen ineen slaan om zo snel mogelijk tot een rechtvaardige energietransitie te komen. Dit betekent schuring: sectoren die moeten afschalen of enorm moeten groeien, werknemers die moeten worden omgeschoold en overgeplaatst. Extinction Rebellion wil samen met werknemers en vakbonden werken aan een rechtvaardige en sociale transitie. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer. Woordvoerder Akelei de Lange: “De fossiele industrie moet verdwijnen, maar onze acties zijn nooit tegen werkers gericht. Het zijn de CEO’s en aandeelhouders die moeten inleveren voor een klimaatrechtvaardige transitie. Wij steunen werkers en vakbonden en omarmen hun eisen: een gegarandeerde groene baan met goede werkomstandigheden voor wie de omslag kan maken en een nette regeling richting uittreding voor de oudere werknemers, beide betaald uit een ruimhartig Kolenfonds.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerders Pim (06-48170971). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl.

 

Bronnen: 

[1] https://nos.nl/artikel/2423374-kolencentrale-onyx-op-maasvlakte-toch-niet-dicht

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-een-nederlandse-kolencentrale-bijna-een-miljard-verdient-door-niet-te-draaien~b038d26c/

[3] https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/

[4] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR