Extinction Rebellion blokkeert voor derde keer snelweg A12 tussen Ministerie van EZK en tijdelijke Tweede Kamer

15/10/2022

Rebellen eisen onmiddellijke stop op jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies

Sinds 12:00 uur blokkeert Extinction Rebellion met vijftig rebellen op twee plekken de A12 tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. De rebellen eisen dat er per direct gestopt wordt met de 17,5 miljard subsidie aan de fossiele industrie.[1] De blokkade is de derde in vier maanden tijd. Bij de blokkade op woensdag 6 juli waren zo’n driehonderd bezorgde burgers aanwezig. Omdat het daaropvolgende gesprek tussen Extinction Rebellion en minister van Energie en Klimaat Rob Jetten en staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij niets opgeleverd heeft, blokkeerde XR op woensdag 21 september opnieuw de A12. Deze blokkade was niet vooraf aangekondigd en had daarom een bescheiden aantal deelnemers, maar vandaag zijn de rebellen weer in grote getale aanwezig.  

Regering geeft 17,5 miljard uit aan vernietiging van het leven

De afgelopen zomer is hét bewijs van de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis. Hittegolven, droogtes, bosbranden, hongersnood: het ene na het andere record is gebroken. Ook vandaag nog staan grote delen van Pakistan onder water, en wordt de Hoorn van Afrika na jaren nog altijd geteisterd door klimaathongersnood. En dit is pas het begin. Wetenschappers zijn het erover eens dat klimaatrampen en de bijbehorende klimaatchaos de komende decennia alleen maar verder toe zullen nemen, en dat de primaire oorzaak het gebruik is van fossiele brandstoffen is. Woordvoerder van Extinction Rebellion Sieger Sloot: “Niet alleen wetenschappers en milieuorganisaties maken zich zorgen over de opwarming van de aarde. Het zijn juist burgers die massaal inzien dat het zo niet langer kan. Toch volhardt de regering in het verergeren van de klimaat- en ecologische crisis door de fossiele industrie te stimuleren met gigantische subsidies. Blijkbaar is het verdienmodel van grootvervuilers belangrijker dan de levens van gewone mensen.”

 

Fossiele subsidies staan haaks op klimaatrechtvaardigheid

Dat niet iedereen evenveel bijdraagt aan de klimaat- en ecologische crisis wil onze regering graag vergeten. Terwijl Nederland subsidies in de fossiele industrie blijft pompen, beschermen Inheemse volken, die slechts 5% van de wereldbevolking vormen, samen 80% van de wereldwijde biodiversiteit. Deze volken hebben recht op behoud van hun leefwijzen, leefomgeving en levens. Door zorg te dragen voor het behoud van de natuur beschermen zij ons allemaal. Zonder erkenning van Inheemse rechten en soevereiniteit verliest de aarde het merendeel van haar soorten met dodelijke gevolgen voor iedereen. Toch wordt deze soevereiniteit over de hele wereld geschonden. Leefgebieden worden vernietigd en Inheemse volken worden van hun geboortegrond verdreven. Medeoprichter van dekolonisatienetwerk Aralez Chautuileo Tranamil: “Zonder brede solidariteit staan Inheemse gemeenschappen alleen in hun strijd. Wij vragen daarom intergenerationele solidariteit zodat de strijd ook na ons wordt voortgezet, totdat we kunnen spreken van Inheemse bevrijding. Totdat we kunnen spreken van volledige autonomie, bescherming en respect voor Inheemse grondgebieden en rechten. Want momenteel staat het koloniaal kapitalisme onze autonomie in de weg. En dat moet stoppen.”

 

IPCC-rapport laat zien: nu stoppen met fossiele industrie

Het IPCC-rapport is duidelijk: om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 dalen.[2] De situatie is zo ernstig dat we zelfs in dat scenario tenminste tijdelijk over 1,5 graad opwarming heen gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Deze urgentie is niet terug te zien in de daadwerkelijke uitstoot. De Global Energy Review van 2021 van het IEA laat zien dat er in 2021 36,6 miljard ton CO2 is uitgestoten, de grootste uitstoot ooit.[3] Investeringen in schone energie blijven een factor drie tot zes achter bij het niveau dat in 2030 nodig is om opwarming onder de 2 graden te houden [2], om van 1,5 graad maar te zwijgen. Ondertussen vergroent de fossiele industrie louter in woorden. Woordvoerder Sieger Sloot: “Na decennia van greenwashing staat als een paal boven water dat de fossiele industrie het leven op aarde moedwillig vernietigt. Toch pompt de regering geld in grootvervuilers alsof er kans is op verbetering. Het moet nu afgelopen zijn met dit ongekende onrecht. Wij eisen een directe stop op alle fossiele subsidies.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

 

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

—————————

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op de XR perstelefoon (06 48170971). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl. Foto 1 - XR fotograaf.jpgFoto 2 - XR fotograaf.jpg

Bronnen

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot

[2] https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/

[3] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR