Extinction Rebellion eist op kleurrijke klimaatparade “Utrecht Stroomt Over” erkenning klimaatcrisis gemeenteraad.

29/06/2019

Foto Credit: Lyander Schmitz 

Utrecht, 29 juni 2019

Vandaag om 13:00 eisten 350 rebellen van Extinction Rebellion (XR) Utrecht in een klimaatparade aandacht voor de klimaatcrisis. Bij het stadhuis overhandigden we een reddingsboei met onze  eisen aan leden van de Utrechtse gemeenteraad en provinciale staten. De parade van het jaarbeursplein was volledig in blauw om het rijzende water van de zeespiegelstijging te symboliseren. Wij willen dat Utrecht zo snel mogelijk, net als Amsterdam al heeft gedaan de ecologische en klimaatcrisis erkent en uitdraagt.

‘ We voeren in Utrecht deze actie zodat ook Utrecht de klimaatnoodtoestand uitroept’, zegt woordvoerder Elle van Zeeland, ‘ Het gaat niet alleen om de stijging van de zeespiegel. Het probleem is veel breder. Het gaat ook over biodiversiteit,  het uitsterven van diersoorten en het verdwijnen van natuur.’. We moeten per direct de handen ineen slaan om de opwarming van de aarde en de teloorgang van biodiversiteit zo veel mogelijk te beperken. We hopen daarom dat Utrecht, in navolging van Amsterdam, ook de klimaat noodtoestand uitroept. ” Een motie om de klimaat noodtoestand uit te roepen wordt 11 juli besproken  in de raad.

“Over 40 jaar kan de waterspiegel al 1 meter hoger liggen dan nu. We zijn hier niet op berekend. 1 meter is genoeg om breuken in onze dijken te veroorzaken en delen van Zeeland en Holland te doen overstromen. Bij 2 meter stijging komt het water al tot aan Utrecht” vertelt Elle, “dat is zo overweldigend dat er nog geen eens modellen voor zijn, Utrecht zal overstromen, zoals we vandaag hebben laten zien.’ Met een wave van mensen in blauw kostuums op de trappen van catharijnesingel, waar ook de walvis uit het water springt, gaven we het rijzende water in 2030 weer, een spetterend tango dans bij de fontein buiten het Stadsschouwburg werd de opzwellende golven van 2040, en de climax van 2050 werd weergegeven in een golvende dans van tientallen rebellen die door het domplein heen brak.

Vanaf oktober zijn opnieuw grote acties gepland in alle 50 landen waar Extinction Rebellen actief is. We nodigen iedereen uit om met ons mee te rebelleren. Extinction Rebellion is een geweldloze beweging die  creatieve en soms acties van burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt om verandering teweeg te brengen in Nederlandse wetgeving, beleid en industrie. De volgende grote acties van Extinction Rebellion Nederland hebben plaats tijdens de internationale rebellie weken vanaf 7 Oktober. Exacte locaties en plannen worden nog aangekondigd.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR